Jakość łódzkich rzek

20-02-2017

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi i prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów w zakresie Systemu odwodnienia Miasta Łodzi .

Miejskie władze samorządowe przystępują do realizacji projektów oceny stanu jakości łódzkich rzek jako podstawy do działań konserwacyjnych i inwestycyjnych. Dlatego aby określić przyczyny ograniczające wykorzystanie miejskich rzek do nawodnienia i rekreacji Urząd Miasta Łodzi i Uniwersytet Łódzki będą współpracować. Najważniejsze dla miasta jest uzyskanie eksperckich opracowań i prac badawczych dotyczących jakości lokalnych rzek. Prezydent H. Zdanowska, przypomniała, że takie dokumentacje są niezbędne przed rozpoczęciem remontów niektórych ulic.

Realizacją porozumienia ze strony miasta zajmą się dyrektorzy Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, a ze strony Uniwersytetu Łódzkiego prace będzie realizować i koordynować Pracownia Geologii Wydziału Nauk Geograficznych.

– Bardzo nas cieszy sformalizowanie współpracy naszej uczelni i miasta w zakresie badań hydrochemicznych łódzkich rzek, ponieważ tak naprawdę mamy już za sobą bardzo udane dwa projekty badawcze rzeki Olechówki. Przeprowadzili je studenci kierunku geomonitoring na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego podczas zajęć z przedmiotu metody badań hydrochemicznych. Nasze badania z roku 2015 już zostały wykorzystane przez miasto. Skorygowano pracę osadników wód brudnych i efekty tych działań już są widoczne, a studenci przedstawili wyniki tamtych badań na konferencji naukowej zorganizowanej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. W minionym roku ponownie wykonaliśmy ze studentami badania Olechówki, w innym jednak niż poprzednio ujęciu. Właśnie przekazujemy miastu ich wyniki, a studenci pojadą z nimi na wiosenną konferencję naukową młodych badaczy – informuje dr Maciej Ziułkiewicz z Pracowni Geologii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Rektor A. Różalski przypomniał z kolei, że naukowcy UŁ nie od dziś wspierają miasto swoją wiedzą. Jednym z owoców takiej współpracy są instalacje w Arturówku, zapobiegające kwitnieniu sinic – niebezpiecznych dla zdrowia glonów.

Oprac.: (sb)