Czerwone jabłka dla wybitnych absolwentów

20-02-2017

W Pałacu Biedermanna odbyła się 3 lutego II Gala Absolwentów VIP UŁ. To elitarne grono, legitymujące się dyplomem ukończenia Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie liczy już ponad sto sześćdziesiąt osób.

Profesor Włodzimierz Nykiel, były rektor UŁ (pierwszy z lewej) przyjmowany do grona wybitnych absolwentów uczelni przez prof. Antoniego Różalskiego, obecnego rektora UŁ

Profesor Włodzimierz Nykiel, były rektor UŁ (pierwszy z lewej) przyjmowany do grona wybitnych absolwentów uczelni przez prof. Antoniego Różalskiego, obecnego rektora UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski

Władze uczelni zaprosiły do niego kolejnych wybitnych absolwentów. Tym razem statuetki czerwonych jabłek, symbole dobrych owoców jakie wydaje uczelnia, zaprojektowane i wykonane przez łódzkiego artystę Grzegorza Sieczkę, otrzymali, m.in.: Marzena Bomanowska , dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi; Barbara Mrozińska-Badura, redaktor naczelna Telewizji Toya; Iwona Śledzińska-Katarasińska , posłanka na Sejm RP; Radosław Domagalski-Łabędzki , prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA; Adam Krasoń , prezes Zarządu PwC Polska Sp. z o.o.; prof. Włodzimierz Nykiel, były rektor UŁ dwóch kadencji, poseł na Sejm RP; Tomasz Stamirowski , partner zarządzający Funduszem Inwestycyjnym Avallon; Jarosław Wichowski , dyrektor finansowy Pepsico Poland; Piotr Wyszogrodzki , wiceprezes Zarządu PwC Polska Sp. z o.o.

Absolwenci VIP wzięli też udział w panelu dyskusyjnym Łódź wobec wyzwań przyszłości: Nowe Centrum Łodzi/EXPO 2022 . Panelistami byli: Hanna Zdanowska , prezydent Łodzi; Cezary Grabarczyk , poseł na Sejm RP; prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; wspomniany już  R. Domagalski-Łabędzki , prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA; Błażej Moder , dyrektor EC1 Łódź – Miasto Kultury; Waldemar Olbryk , dyrektor zarządzający funkcji wsparcie Skanska. Dyskusję prowadził red. Marek Krzciuk z Telewizji Toya.

Obecny był prof. Zbigniew Rau , wojewoda łódzki.

x x x

Panel dyskusyjny; głos zabiera Hannna Zdanowska, prezydent Łodzi

Panel dyskusyjny; głos zabiera Hannna Zdanowska, prezydent Łodzi

Fot. Maciej Andrzejewski

Projekt Absolwent VIP UŁ powstał w roku 2013 w nawiązaniu do obchodów siedemdziesiątej rocznicy powołania uczelni. Inicjatorami zaproszenia do jubileuszowych przygotowań wybitnych absolwentów uczelni byli prof. Włodzimierz Nykiel, ówczesny rektor oraz prof. Bogdan Gregor, ówczesny prorektor UŁ. Przewodniczącym Honorowego Komitetu Obchodów Siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Łódzkiego został prof. Marek Belka, a członkami, mi in.: Jarosław Bauc, Krystian Bestry, Jolanta Chełmińska, Paweł Edelman, Cezary Grabarczyk, Stefan Niesiołowski, Tatiana Okupnik, Witold Orłowski, Jerzy Pruski, Jacek Saryusz-Wolski, Bogumiła Wander-Baranowska, Anita Werner, Anna Maria Wesołowska, Tomasz Zimoch. Obecnie uczestnicy projektu Absolwent VIP czynnie włączają się w działalność uczelni biorąc udział, m.in., w cyklu Wykładów Eksperckich czy też realizując unikatowy projekt edukacyjny Mentoring – Absolwent VIP.

Oprac.: (sb)