Odnowiony doktorat

20-02-2017

W auli Rady Wydziału Filologicznego odbyła się 3 stycznia uroczystość odnowienia doktoratu prof. Tomasza Krzeszowskiego, uczonego dobrze znanego we współczesnym lingwistycznym środowisku naukowym w Polsce i poza jej granicami.


W swojej karierze naukowej i administracyjnej piastował stanowiska akademickie jako kierownik Katedry Języka Angielskiego na Uniwersytecie Łódzkim oraz dyrektor Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie sprawuje funkcję kierownika Katedry Językoznawstwa Kognitywnego w Instytucie Anglistyki Społecznej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze uczonego obejmują całą gamę zagadnień. Od problematyki badań nad teorią języka, po tematykę ujęć językoznawstwa stosowanego; od kognitywnych studiów kontrastywnych, po problematykę translatologiczną oraz nauczanie i przyswajanie języków obcych. Powszechnie znane są ważne prace profesora w dziedzinie dydaktyki języków obcych, szczególnie w odniesieniu do uczniów z dysfunkcjami wzroku (pełny życiorys naukowy profesora na następnej kolumnie).

Profesor Tomasz Krzeszowski (z prawej) odbiera odnowiony dyplom doktorski z rąk prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ; w środku prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ

Profesor Tomasz Krzeszowski (z prawej) odbiera odnowiony dyplom doktorski z rąk prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ; w środku prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ

Fot. BP UŁ

Podczas uroczystości prof. T. Krzeszowski wygłosił wykład nt. Między językiem a etyką , który spotkał się z żywym zainteresowaniem zarówno ze strony wykładowców akademickich, jak i studentów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni i wydziału z prof. Antonim Różalskim, rektorem UŁ oraz prof. Joanna Jabłkowską , dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ.

x x x

Uroczystym odnowieniem doktoratów Uniwersytet Łódzki honoruje od roku 2000 szczególnie zasłużonych dla nauki i kultury polskiej naukowców, którzy pięćdziesiąt lat wcześniej obronili na tej uczelni pracę doktorską. Do tej pory odbyło się pięćdziesiąt siedem takich uroczystości.

Oprac.: (sb)