Wsparcie dla międzynarodowych projektów badawczych

20-02-2017

Uniwersytet Łódzki uzyskał wsparcie finansowe dla czterech projektów badawczych na łączną kwotę 2.676.306,00 PLN w ósmej edycji konkursu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki. Są one realizowane we współpracy międzynarodowej i niepodlegające współfinansowaniu ze środków zagranicznych.


Z programu NCN wsparcie otrzymają projekty: Medycyna spersonalizowana leczenia guzów litych wykorzystująca terapię celowaną w mechanizmy naprawy DNA, w oparciu o zjawisko syntetycznej letalności (923.000 PLN), dr hab. inż. Tomasz Śliwiński Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX-XV w. (369.928 PLN), prof. dr hab. Georgi Minczew, Ceraneum – Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana; Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN (369 928 PLN), prof. dr hab. Józef Andrzejewski (383.910 PLN), Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; Badanie promieni kosmicznych skrajnie wysokich energii (E>10^19 eV), modernizacja detektorów powierzchniowych i radiowych w Obserwatorium Pierre Auger (Auger Prime) – 999.468 PLN), , prof. dr hab. Zbigniew Szadkowski Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

x x x

Przypomnijmy, że HARMONIA jest  konkursem na międzynarodowe projekty badawcze realizowane: we współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; w programach lub inicjatywach międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej; w programach lub inicjatywach międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej; przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Oprac. (sb)