Intelligenti pauca

03-12-2018

Necesse est multos timeat quem multi timent – Musi bać się wielu ten, kogo wielu się boi

(Decymusz Laberiusz)

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura – Życie bez nauki jest śmiercią i [staje się] grobem dla człowieka żywego

(Seneka Młodszy)

Ab alio exspectes, alteri quod feceris – Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego

(Publiliusz Syrus)

Ex malis eligere minima oportet – Trzeba wybierać mniejsze zło

(Cyceron za Arystotelesem)

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra – Cudze winy mamy na oku, własne za plecami

(Seneka Młodszy)

Honos habet onus – Zaszczyt ma [swój] ciężar

(Warron)

Meliores, prudentiores, constantiores nos tempus diesque facit – Czas czyni nas lepszymi, bardziej rozsądnymi i bardziej statecznymi

(Liwiusz)

Ignis, mare, mulier - tria mala – Ogień, morze, kobieta - trzy nieszczęścia

(Menander)

In tranquillo quilibet gubernator – W spokojnych czasach każdy może rządzić

(Seneka Młodszy)

Omne ignotum pro magnifico – Wszystko, co nieznane, [wydaje się być] wspaniałe

(Tacyt)


Wybrała i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska