W skrócie

03-12-2018

Wyzwania dla integracji europejskiej w wieku XXI oraz partnerstwo miast w budowaniu wspólnoty europejskiej – dwa główne elementy debaty, która odbyła się 31 sierpnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Udział w nich wzięli: Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych; Tomasz Kacprzak , przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; Ina Rubbert i Doris Keck-Breuning, przedstawicielki instytucji Europa Centrum Baden Württemberg oraz prof. Paweł Starosta ,prorektor UŁ ds. współpracy międzynarodowej.

x x x

W Pałacu Biedermanna odbyło się 11 września spotkanie kończące dwuletni międzynarodowy projekt Open Mind poświęcony nauczaniu przedsiębiorczości społecznej przy wykorzystaniu platformy internetowej i elementów grywalizacji. Projekt realizowany jest przez Wydział Zarządzania UŁ w partnerstwie z uczelniami i organizacjami społecznymi Bułgarii, Wielkiej Brytanii i Grecji.

x x x

GGULIVRR@Lodz 2018 czyli międzynarodowe warsztaty dla studentów na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ rozpoczęły się 13 września. Myślą przewodnią projektu byla Łódź akademicka . Studenci stanęli przed wyzwaniem stworzenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych pokazujących i promujących dorobek historyczny Łodzi, jej dziedzictwo i potencjał kulturalny. W międzynarodowych grupach wspólnie pracowali studenci z Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugali, Słowacji oraz Ukrainy. Projekt bazował na sztuce wizualizacyjnej jaką są gry i aplikacje kontekstowe.

x x x

Zapisy na kolejną edycję Akademii Młodego Ekonomisty rozpoczęły się 17 września. Patronat honorowy nad nią sprawuje minister edukacji narodowej. Bezpłatne zajęcia dla uczniów z regionu łódzkiego odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ. To ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany od wielu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do bliższego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

x x x

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódź 2018 odbył się 24 września w Łodzi. Zgromadzi blisko pięciuset czołowych ekspertów wywodzących się z samorządów, organów ustawodawczych, a także spośród przedsiębiorców, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i rolników. Jesienią i zimą powróci z pewnością w Polsce temat smogu. W wielu miastach przekroczenia szkodliwych pyłów i substancji są na tyle duże, że ich władze muszą ratować się, np. wprowadzaniem bezpłatnej komunikacji. Bardzo duże problemy mają, m.in., Kraków, Warszawa, Rybnik. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Uniwersytet Łódzki podjął dyskusję na ten temat podczas obrad kongresu.

x x x

Wydział Filologiczny UŁ przygotował innowacyjny na skalę krajową kurs kreatywnego władania słowem, kształcący ekspertów od pisania, zarówno literatury, jak i tekstów użytkowych. Studia, które będą łączyły teorię z praktyką pisarską, zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020 . Słuchacze pogłębią swoją wiedzę nie tylko z zakresu literatury pięknej i tekstów użytkowych, a również form zmąconych (np. komiks). Będą mieć zajęcia z pisania scenariuszy oraz analizowania nowych zjawisk literackich, jak liberatura, literatura internetowa, grywalna, itp. W programie studiów sporo miejsca poświęcono też zagadnieniom procesu twórczego, np. kreacji bohatera, storytellingowi, faktom i fikcji . Wprowadza się również do dydaktyki różnorodne konteksty funkcjonowania literatury: ekonomiczny (przedmioty finansowanie kultury, praktyczna humanistyka cyfrowa), prawny (zagadnienia prawne w instytucjach kultury), ideologiczny (przedmioty filozoficzne, estetyczne, antropologiczne), społeczny (perswazja w tekstach kultury, tekst użytkowy, edukacja kulturowa, tekst w działaniu społecznym).

x x x

W dniach 15-16 października już po raz jedenasty Łódź stała się gospodarczą stolicą Polski. W tym czasie odbyło się Europejskie Forum Gospodarcze–Łódzkie 2018. Uniwersytet Łódzki został partnerem tego spotkania, organizując panel ekspercki Intelligent future. Business in the era of automation and robotics. Łódzkie forum gospodarcze stało się tradycyjnym już miejscem wymiany doświadczeń właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających na rodzimym rynku. Promuje ono innowacje w biznesie oraz integruje środowiska biznesowe, naukowe i samorządowe. Podczas forum odbyło się kilkadziesiąt spotkań i dyskusji, sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, salonów branżowych, wiele spotkań biznesowych typu B2B i niezliczona ilość nawiązanych rozmów o współpracy, w których łącznie wzięło udział ponad 2,2 tys. uczestników.

x x x

Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego uzyskała status Katedry UNESCO. Jest to wyjątkowe wyróżnienie w skali międzynarodowej i ogromny zaszczyt dla uczelni. W Polsce jest zaledwie dziesięć takich katedr. Wyróżnienie stanowi rezultat długoletniej współpracy Katedry Ekologii Stosowanej UŁ i Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Działalność UNESCO ukierunkowana jest, m.in., na budowanie zrównoważonego rozwoju i pokoju na świecie, a współpraca wymienionych wcześniej łódzkich jednostek odbywa się nie tylko w obszarze badawczo-rozwojowym, lecz również w sferze edukacyjnej oraz implementacyjnej, na terenie krajów rozwijających się.

x x x

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała w dniach 22-28 października obchody Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki – Open Access Week (impreza o zasięgu globalnym, a jego zadaniem jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji). Podczas tegorocznej edycji zorganizowane zostały warsztaty Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – co mogą ułatwić ? Jak z nich korzystać? oraz 9. Seminarium Open Access. Temat tygodnia: Designing equitable foundations for open knowledge , co można swobodnie przetłumaczyć jako – budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub budowanie rzetelnych podstaw otwartej nauki. Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk są prowadzone przez rządy, uniwersytety fundatorów, wydawców i uczonych. Pozostają jednak pytania, w jaki sposób stosować te zasady i praktyki oraz jak zapewnić to, że nowe otwarte systemy, które są obecnie opracowywane, będą obejmowały globalną i zróżnicowaną społeczność świata.

x x x

Rozpoczęła się trzecią edycja Akademii Praktyka Logistyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Są to cykliczne spotkania studentów z praktykami z zakresu szeroko rozumianej logistyki. Spotkania przybierają formę prelekcji (wykład) z prezentacją danego tematu, stosowanych rozwiązań logistycznych firm oraz ofertą praktyk, staży dla studentów. Podczas prelekcji studenci pytają o wspomniane rozwiązania. Udział w większości spotkań kończy się zdobyciem certyfikatu ukończenia Akademii Praktyka Logistyka.

x x x

W dniach 18-21 października w Łódzkiej Szkole Filmowej odbył się Festiwal Kamera Akcja, podczas którego wyświetlono ponad pięćdziesiąt filmów, zorganizowano panele dyskusyjne na gorące tematy interesujące branżę filmową i kinomanów. Uniwersytet Łódzki był partnerem festiwalu .

x x x

W siedzibie Wydziału Zarządzania UŁ odbyła się 18 października prezentacja studenckich kół naukowych działających na tym wydziale uniwersytetu.

x x x

Z przekształcenia dotychczas istniejącej samodzielnej Katedry Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego powstał Instytut Historii Sztuki UŁ. W obecnym kształcie tworzą go dwie katedry – Historii Architektury oraz Historii Malarstwa i Rzeźby. Instytut kontynuuje tradycję instytucjonalnej historii sztuki obecnej na łódzkim uniwersytecie od roku 1945. Natomiast jako kierunek studiów, po likwidacji na początku lat pięćdziesiątych, funkcjonuje ona nieprzerwanie od 1992 r. Łódzka historia sztuki wciąż się rozwija zyskując coraz bardziej liczącą się pozycję badawczą i kształcąc kolejne pokolenia absolwentów. Zmiana formuły organizacyjnej wskazuje na rozwój jednostki i jej rosnące znaczenie.

x x x

Profesor Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka . Została mu ona wręczona podczas spotkania Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

x x x

Po raz ósmy Uniwersytet Łódzki zbiera dary dla schroniska w Łodzi: karmę, zwłaszcza specjalistyczną, a także koce, smycze, zabawki, kagańce, leki. Przez cały listopad na wszystkich wydziałach UŁ, w uczelnianej książnicy, w akademikach, przedszkolu, publicznym liceum, a także w rektoracie i centrum promocji ustawione będą oznakowane pudła na dary. Podczas siedmiu dotychczasowych edycji akcji Psia kość, bo o nią tu chodzi, zebrano blisko dwie tony karmy, a także koce, leki, zabawki i akcesoria potrzebne psom i kotom.

x x x

W każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek czynny jest uczelniany sklepu z gadżetami UŁ, który został ponownie uruchomiony i czynny jest w godz. 10-15. Na zainteresowanych czekają, m.in., teczki, kubki, długopisy, plecaczki z logo uczelni. Sklep i punkt odbioru zamówień znajduje się w budynku Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Lindleya 8, w pokoju nr 15. Możliwy jest również dojazd i wejście od strony parkingu przy ul. Tramwajowej 7/9.

x x x

Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu Kroniki, Piotrowi Budzyńskiemu, studentowi historii Uniwersytetu Łódzkiego, przyznany został Diamentowy Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace badawcze poświęcone funkcjonowaniu polskich uczelni w latach 1945–1958, a więc od początku tworzenia szkół wyższych nowego typu, do pierwszych lat po śmierci Józefa Stalina. Ostatnio osiemdziesięcioro przedstawicieli młodego pokolenia badaczy otrzymało z rąk wicepremiera Jarosława Gowina nagrody VII edycji konkursu programu Diamentowy Grant, a wśród nich historyk z Uniwersytetu Łódzkiego.

x x x

Instytut Romanistyki UŁ od lat promuje kulturę francuską. W tym roku akademickim postanowił połączyć tę działalność z akcją charytatywną. We współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym, a także instytucjami zewnętrznymi (Łódzkie Bardziej Francuskie, Alliance Française, IFE Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej) organizuje zbiórkę darów na rzecz Domu Dziecka w Dąbrówce Wielkiej. Na obu wydziałach pojawiły się specjalnie oznaczone miejsca, w których można zostawić rzeczy potrzebne dzieciom. Wielki finał jest zaplanowano na 3 grudnia. W tym dniu w łódzkim Teatrze Muzycznym odbędzie się spektakl baletowy przygotowany przez Niepubliczną Szkołę Baletową w Łodzi we współpracy z Instytutem Romanistyki UŁ, pod patronatem Alicji Bień, konsul honorowej Francji w Łodzi. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tę szlachetną inicjatywę, zachęca się do kupna biletów na spektakl. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany domowi dziecka.

Wybrał i oprac.: (sb)