Zasłużeni dla Łodzi

03-12-2018

W dużej sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi, z okazji zbliżającej się setnej rocznicy Święta Niepodległości, odbyła się 9 listopada uroczystość wręczenia Odznak Za Zasługi dla Miasta Łodzi.


 Profesor Stanisław Goldstein

Profesor Stanisław Goldstein

Fot. IMiI UŁ

Otrzymały ją dwadzieścia trzy osoby i cztery organizacje za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. Wśród uhonorowanych odznaką, jednym z najważniejszych wyróżnień miejskich, znalazło się dwóch nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego:

profesor Stanisław Goldstein, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej na Wydziale Matematyki i Informatyki,

Profesor Jarosław Kita

Profesor Jarosław Kita

Fot. IH UŁ

profesor Jarosław Kita z Katedry Historii Polski XIX wieku w Instytucie Historii.

Odznaka Za Zasługi dla Miasta Łodzi ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. Wręczana jest uroczyście dwa razy w roku; z okazji Święta Niepodległości (11 listopada) i Święta Łodzi (15 maja).

Oprac.: (sb)