Świadek Historii

03-12-2018

W Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się 18 października gala podsumowująca VI łódzką edycję Nagrody Honorowej Świadek Historii , która jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego Kustosza Pamięci Narodowej .


Stanowi ona wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego, wspierającym IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Profesor Przemysław Waingertner

Profesor Przemysław Waingertner

Fot. IPN

Laureatem VI łódzkiej edycji Nagrody Honorowej Świadek Historii w tym roku został, m.in., dr hab. Przemysław Waingertner , profesor w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący społecznego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Łodzi, uczestnik projektów z zakresu popularyzacji najnowszej historii Polski i regionu, np. współautor komiksu Raper w Legionach , szeroko współpracujący ze szkołami oraz organizacjami społecznymi, m.in.: Fundacją im. Janusza Kurtyki, stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej (członek honorowy – senior), Akademickim Klubem Obywatelskim im. Lecha Kaczyńskiego (członek), Klubem Gazety Polskiej w Łodzi – wspierający je swą wiedzą (komisje konkursowe, komitety budowy pomników, prelekcje i wykłady).

Nagrodę otrzymali także: hm. Daniel Głowacki, komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej Pułaszczacy ZHP Hufiec Łódź-Bałuty ; Dariusz Nowiński , komendant główny Towarzystwa Strzelec, wiceprezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, redaktor naczelny portalu JPilsudski.org ; Sebastian Wojtaś , nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim. Przyznano nagrodę również organizacjom – Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki oraz Związkowi Legionistów Polskich i Ich Rodzin Oddział w Łodzi .

Wręczył ją podczas łódzkiej gali dr Jarosław Szarek , prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przewodniczący Kapituły Nagrody Honorowej Świadek Historii.

Oprac. (sb)