Medycyna przeszłości oczyma badaczy

04-12-2018

Pierwsze spotkanie, inaugurujące cykl otwartych wykładów z historii medycyny, przygotowany przez Ceraneum – Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Wydział Filozoficzno-Historyczny oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, mamy za sobą.

Gościem honorowym w Pałacu Biedermanna była 17 października prof. Danielle Gourevitch , która przez większość swej długoletniej pracy naukowej związana była z Université de Paris X – Nanterre i École pratique des hautes Études w Paryżu. Wygłosiła wykład nt. History of medicine for beginners: scholarly wanderings in places, museums, words, and books . Wycieczki po muzeach oraz zachowane w nich eksponaty stanowiły doskonały punkt wyjścia do poruszenia wielu zagadnień z zakresu historii medycyny (trepanacja czaski, trucizny, aborcja, narzędzia chirurgiczne, dietetyka, itd.). Odczyt spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy zadawali wiele pytań dotyczących głównie etyki lekarskiej dawnych wieków.

Pierwsze ze spotkań otwierają prof. Maciej Kokoszko, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz dr Magdalena Koźluk, zastępca dyrektora Instytutu Romanistyki; po lewej prof. Danielle Gourevitch inaugurująca swoim wykładem cykl kolejnych prelekcji z historii medycyny

Pierwsze ze spotkań otwierają prof. Maciej Kokoszko, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz dr Magdalena Koźluk, zastępca dyrektora Instytutu Romanistyki; po lewej prof. Danielle Gourevitch inaugurująca swoim wykładem cykl kolejnych prelekcji z historii medycyny

Fot. Bartosz Kałużny

W rozpoczętym właśnie cyklu wykładów przewidziano, jeszcze w tym roku akademickim, inne wystąpienia wielu uczonych o światowej renomie. Już w grudniu gościem spotkania będzie prof. Vivian Nutton , członek Akademii Brytyjskiej, związanego przez lata z University College London, który opowie o nowo odkrytych dziełach anatomicznych Galena z Pergamonu. W styczniu do  Cernaeum przybędzie prof. Jean-Paul Pittion z Centre d’études supérieures de la Renaissance w Tours i Trinity College w Dublinie. Wystąpienie swe poświęci modelom anatomicznym ludzi i zwierząt w starożytności oraz na progu nowożytności.

Niektórzy z gości przybliżą sylwetki najważniejszych autorów medycznych starożytności. I tak w lutym, prof. Aude Dody z Univeristy College z Dublina przedstawi curriculum vitae Historii naturalnej Pliniusza, a w kwietniu prof. Helen Perdicoyianni-Paleologou z University of Johannesburg opowie o gorączkach u Hipokratesa i związanym z nimi procesem diagnostyki. W marcu przewidziane są aż dwa wykłady z zakresu starożytnej dietetyki. W arkany tej specyficznej dziedziny medycyny, z pogranicza sztuki kulinarnej i farmaceutycznej, wprowadzą słuchaczy prof. John Wilkins z University of Exeter oraz prof. Alain Touwaide z University of California Los Angeles. Cykl zakończy się w maju wykładem prof. Véronique Boudon z Sorbony (Université de la Sorbonne-Paris IV), która przeniesie nas w świat starożytnego Pergamonu i podzieli się najnowszymi odkryciami, jednego z traktatów Galena pt. O smutku .

Słuchacze pierwszego wykładu w Pałacu Biedermanna

Słuchacze pierwszego wykładu w Pałacu Biedermanna

Fot. Bartosz Kałużny

Wykłady zostały zaplanowane dla szerokiej publiczności tak, aby każdy z nich poruszał konkretne zagadnienie, związane z jedną z gałęzi dawnej medycyny – anatomią, farmacją, dietetyką. Nie zabraknie również tematyki związanej z historią druku książki oraz z problematyką przekładów terminologii medycznej z języków starożytnych – greckiego i łaciny – na języki nowożytne, z którymi zapozna nas prof. Florian Steger z Uniwersytetu w Ulm.

Patronat honorowy nad omawianym tu cyklem otwartych wykładów z historii medycyny objął prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.

Magdalena Koźluk