NAWA wspiera

27-11-2018

Uniwersytet Łódzki otrzyma niemal 750 tys. zł z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z programu PROM – Międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej. Jest to jedno z najwyższych dofinansowań przyznanych w tym programie.


Ma on na celu stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Umożliwią one wzięcie udziału w krótkich wyjazdach szkoleniowych trwających od pięciu do trzydziestu dni, których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji, a docelowo przyczynić się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększenia mobilności kadr. Zarówno w zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza Unii Europejskich.

Agencja, za pośrednictwem programu PROM, dofinansowuje prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Misją NAWA jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni, m.in., poprzez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej, tak z Polski, jak i z zagranicy.

Oprac.: (sb)