Pomagamy studentom wspólnie z firmami

27-11-2018

Rozpoczęła się oficjalna współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z firmą Philips, światowym liderem branży technologii medycznych. Umowa ramowa została podpisana 29 października przez prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ oraz Krzysztofa Fąfarę, członka Zarządu Philips Polska.

Celem nawiązanej współpracy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz potencjału i pozycji Philips Polska jako pracodawcy. Wymiana wiedzy i doświadczeń umożliwi współtworzenie programów dydaktycznych, zajęć i warsztatów, a także organizowanie staży i pomocy w rozwiązywaniu problemów badawczych, m.in., w podejmowanych pracach dyplomowych. Umowa została zawarta na okres dwóch lat, do 30 września 2020 r.

Profesor Antoni Różalski, rektor i Krzysztof Fąfara, członek Zarządu Philips Polska (z lewej), podpisują umowę ramową o współpracy

Profesor Antoni Różalski, rektor i Krzysztof Fąfara, członek Zarządu Philips Polska (z lewej), podpisują umowę ramową o współpracy

Fot. CP UŁ

x x x

Philips, jako wiodąca firma działająca w branży technologii medycznych, koncentruje się na poprawie jakości życia ludzi, począwszy od zdrowego stylu życia i profilaktyki, po diagnostykę, leczenie oraz opiekę domową. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz wieloletniemu doświadczeniu klinicznemu i konsumenckiemu Philips oferuje zintegrowane rozwiązania umożliwiające osiąganie lepszych wyników w medycynie. Współpracując z podmiotami w obszarze ochrony zdrowia, zmienia sposób funkcjonowania opieki zdrowotnej. Jest liderem w dziedzinie diagnostyki obrazowej, technik obrazowania, monitorowania pacjentów, informatyki klinicznej, a także w zakresie zdrowia konsumentów i opieki domowej.

W Polsce firma jest obecna od blisko stu lat – podkreślił K. Fąfara.

Oprac.: (sb)