Bezkonkurencyjna uczelnia

27-11-2018

Najwięcej dofinansowań w drugiej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA uzyskał Uniwersytet Łódzki. Środki na badania otrzyma pięcioro naukowców z  trzech wydziałów naszej uczelni.


Łącznie z funduszy NCN skorzysta w obecnej edycji konkursu dwadzieścia jeden polskich ośrodków naukowych. Najwięcej, bo niemal po 50 tys. zł, otrzymają na swe badania dr Adam Cygankiewicz i dr Łukasz Szczupak . Pierwszy z nich, pracujący na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, będzie prowadził projekt Grelina i jej znaczenie w nowotworach . Drugiemu naukowcowi UŁ, z Wydziału Chemii, przyznano dofinansowanie na projekt Metalocenylotio-β-laktamy – nowa grupa inhibitorów bakteryjnych β-laktamaz Ser i MBL.

Niemal 42 tys. zł na badania Wstępnej analizy potencjału symbiotycznych bakterii Rhizobium jako wektora transformacji genetycznej roślin Phaseolus vulgaris uzyskała dr Katarzyna Hnatuszko-Konka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Z kolei dr Szymon Wiśniewski z Wydziału Nauk Geograficznych zbada w jaki sposób zmieniły się zachowania łodzian dotyczące komunikacji miejskiej, w związku z ograniczeniem handlu w niedziele. Otrzyma na ten projekt ponad 35 tys. zł. Ostatnim ze zwycięskich uniwersyteckich projektów badawczych są badania dr Dagmary Błońskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, na które otrzymała prawie 25 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na sprawdzenie jak, pod kątem biologicznym, konkurencja wpływa na poziom naszego stresu.

x x x

W najnowszej edycji konkursu NCN MINIATURY Uniwersytet Łódzki, z pięcioma zwycięskimi projektami, okazał się bezkonkurencyjny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Katolicki Uniwersytet Lubelski, które znalazły się w czołówce konkursu, zdobyły odpowiednio trzy i dwa dofinansowania.

Oprac.: (sb)