Uniwersytet uhonorowany przez Siódemki

27-11-2018

W siedzibie łódzkiego Klubu Spadkobierców 15 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego w Stowarzyszeniu Tradycji Akademickich Siódemki, przypadająca w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.


Walne zgromadzenie STA podjęło z tej okazji uchwałę o nadaniu Wielkiej Nagrody Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki im. Andrzeja Mikołajczyka uczestnikom strajków studenckich; styczniowo-lutowego 1981 roku, zakończonego Porozumieniem Łódzkim oraz w połowie grudnia tego samego roku, już w stanie wojennym, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego .

W łódzkim życiu akademickim obydwa protesty podnosiły sprawę autonomii uczelni, wolność zrzeszania (rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów), wolność polityczną (fakultatywność nauczania języka rosyjskiego, postulat o uwolnienie więźniów politycznych), wolność słowa i niepodległość Ojczyzny.

Członkowie Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki i ich goście zgromadzeni na inauguracji nowego roku akademickiego

Członkowie Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki i ich goście zgromadzeni na inauguracji nowego roku akademickiego

Fot. Zbigniew Kubiński

Za wkład w walkę o wymienione wyżej wartości specjalne dyplomy Wielkiej Nagrody otrzymali: prof. Antoni Różalski , rektor UŁ, który odebrał ją w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego, strajkujących studentów, pracowników naukowych, technicznych i administracyjnych uczelni; Wojciech Walczak , lider strajku studenckiego’81, współprzewodniczący Międzyuczelnianego Komitetu Porozumiewawczego (nieobecny z powodu choroby); Marek Perliński , lider strajku studenckiego’ 81, współprzewodniczący Międzyuczelnianego Komitetu Porozumiewawczego; Leszek Owczarek , lider grudniowego strajku studenckiego’81 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (14-15 grudnia, początek stanu wojennego); prof. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – za wielką opiekę akademickiej braci w obydwu strajkach’81 i wsparcie udzielone studentom w stanie wojennym (choroba uniemożliwiła jej osobiste odebranie nagrody).

Chwilę po wręczeniu Wielkiej Nagrody Siódemek im. Andrzeja Mikołajczyka; w środku, z dyplomami, jej laureaci

Chwilę po wręczeniu Wielkiej Nagrody Siódemek im. Andrzeja Mikołajczyka; w środku, z dyplomami, jej laureaci

Fot. Zbigniew Kubiński

Na wniosek STA Siódemki i środowiska akademickiego (ponad podziałami), rektor UŁ zadeklarował utworzenie Międzyuczelnianego Instytutu Tradycji Akademickich – przyszłego muzeum. Nowoczesna placówka będzie gromadziła, opracowywała i udostępniała w języku polskim i angielskim wspaniałą spuściznę wielu pokoleń akademickiej Łodzi pozostawioną w teatrach i klubach studenckich. Wymienić tu należy dokonania Teatrów: Pstrąg, Cytryna, 77, AOK, Przegląd Studenckiej Piosenki Turystycznej YAPA; kabarety: Kapota, Incognito; klubów studenckich, takich jak: Balbina, Perełka, Futurysta, Medyk, Siódemki. Ważnym działem przyszłego muzeum będzie dorobek studenckich kół naukowych.

W wielu dziedzinach działalności akademickiej w historii wyższych uczelni łódzkich można sumować dokonania, ale pamiętać należy głównie o tych z zakresu nauki i kultury, bowiem odcisnęły one największe piętno na tożsamości nie tylko łódzkich Almarum Matrum.

Po wręczeniu nagród wspomnieniami dzielili się, m.in., nagrodzeni M. Perliński i L. Owczarek, a także Cezary Grabarczyk poseł na sejm RP, Jacek Talczewski , Wojciech Hempel , Jerzy Loba . W części artystycznej wystąpił Aleksander Grotowski , legenda piosenki studenckiej, bard strajków studenckich’81. Wykonał, m.in. Górski, Górski miły bracie , Solidarność, Ludzie dbają o siebie .

Rozmowom i dyskusjom po uroczystości – w miejscu tak symbolicznym dla studentów, jak Siódemki – nie było końca.

Ryszard Podladowski