Koncert symfoniczny w czterdziestolecie partnerstwa

27-11-2018

Jedną z późniejszych imprez, nawiązującej do wiosennych obchodów czterdziestolecia podpisania oficjalnego porozumienia i podjęcia partnerskiej współpracy między Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen, był koncert orkiestry symfonicznej niemieckiej uczelni.


Członkowie jej zespołu gościli w Łodzi, gdzie 6 października wystąpili z koncertem w gmachu łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów przy ulicy Żubardzkiej.

 Koncert otwiera okolicznościowe wystąpienie prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ (pierwszy z lewej na scenie)

Koncert otwiera okolicznościowe wystąpienie prof. Antoniego Różalskiego, rektora UŁ (pierwszy z lewej na scenie)

Fot. Sebastian Buzar

W programie koncertu znalazły się: Uwertura Coriolan c-moll op. 62 Ludwiga van Beethovena, Koncert skrzypcowy g-moll op.26 nr 1 Maxa Brucha (Allegro moderato, Adagio, Allegro energio) oraz V Symfonia d-moll „Reformacyjna” op. 107 Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego ( Andante, Allegro con fuoco, Allegro vivace, Andante, Chorał „Ein feste Burg ist unser Gott”, Andante con moto – Allegro maestoso).

Jako solistka wystąpiła skrzypaczka Méline Wölfel . Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen dyrygował Stefan Ottersbach .

x x x

Została ona założona w roku 1979. Od 2005 r. działa pod kierunkiem uczelnianego dyrektora muzycznego Stefana Ottersbacha. Z niewielkiego początkowo zespołu smyczkowego szybko przekształciła się w pełną orkiestrę symfoniczną, która obecnie liczy blisko dziewięćdziesięciu członków. W jej skład wchodzą głównie studenci i pracownicy wszystkich wydziałów, a także absolwenci i przyjaciele Uniwersytetu Justusa Liebiga.

Gra Méline Wölfel, solistka Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen

Gra Méline Wölfel, solistka Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen

Fot. Sebastian Buzar

Repertuar orkiestry obejmuje utwory z epoki baroku oraz wielkie klasyczne i romantyczne dzieła symfoniczne, a także muzykę współczesną XX i XXI wieku, w tym premiery. We współpracy z miejscowymi chórami wykonywała ona także wielkie dzieła chóralno-symfoniczne, takie jak VIII symfonia Es-dur Gustava Mahlera i Requiem wojenne Benjamina Brittena. Oprócz regularnych koncertów, pod koniec każdego semestru orkiestra występuje podczas różnych ważnych spotkań i ceremonii akademickich. Od roku 2014 studiuje psychologię na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen, gdzie obecnie jest koncertmistrzem uczelnianej orkiestry.

Ta zaś to swego rodzaju „muzyczny ambasador” giesseńskiego uniwersytetu, regularnie koncertuje w Europie; występuje również w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Koncert skrzypcowy g-moll op.26 nr 1 Maxa Brucha (Allegro moderato, Adagio, Allegro energio)

Koncert skrzypcowy g-moll op.26 nr 1 Maxa Brucha (Allegro moderato, Adagio, Allegro energio)

Fot. Sebastian Buzar

Solistką orkiestry jest, wspomniana już Méline Wölfel. Występowała, m.in., z Orkiestrą Filharmonii w Moguncji, Orkiestrą Filharmonii w Bad Reichenhall i Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu Monachijskiego. Koncertowała z muzykami: Francois Leleux, Gottfried Schneider, Helmar Stiehler i Siegfried Mauser. Grała, jako członek orkiestry, pod batutą Sir Simona Rattle, Bruna Weila i Kenta Nagano.

Dyrygujący w Łodzi giesseńską uniwersytecką orkiestrą, wymieniony też już wcześniej, Stefan Ottersbach studiował grę na skrzypcach, muzykę kameralną i dyrygenturę w Kolonii, Bernie, Düsseldorfie, Monachium i Stuttgarcie. Grał z Maxem Rostaltem, Gottfriedem Schneiderem, Kwartetem Amadeus i Kerrym W. Taliaferro. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem Akademii Muzycznej w Monachium. Na stanowisko dyrektora muzycznego Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen został mianowany roku 2005. W latach 2009–2017 był także głównym dyrygentem orkiestry „Frankfurter Sinfoniker”. Od roku 2017, oprócz funkcji dyrygenta w Giessen, pracuje jako wykładowca dyrygentury orkiestrowej na Uniwersytecie Muzycznym w Karlsruhe.

Oprac.: (sb)