Lider uniwersyteckich grantów

27-11-2018

Jak wynika ze statystyk, Uniwersytet Łódzki został liderem wśród uniwersytetów w pozyskiwaniu środków z zakończonego programu Granty na granty.


Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Ekonomiczno-Socjologiczny, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu oraz Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zdobyły pięćdziesiąt jeden procent środków przekazanych uniwersytetom w latach 2016–2018. Resort nauki i szkolnictwa wyższego przyznał w okresie trzech minionych lat w tej edycji programu 2.174. 553,41 zł, z czego nasza uczelnia otrzymała sześć procent ogólnej kwoty.

Program Granty na granty powstał z myślą o polskich jednostkach naukowych, które ubiegały się o realizację projektów z programów badawczych Unii Europejskiej, takich jak HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali czy EURATOM.

Wsparcie finansowe kierowane było do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w programie badawczym Unii Europejskiej zdecydowały się stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie, bądź wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) tegoż projektu.

Oprac.: (sb)