Odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane

03-12-2018

Listy nazwisk kolejnych osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i uczelnianymi, przyznanych pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Magister Aleksander Andrzejewski, mgr Tadeusz Dąbrowski, dr Małgorzata Dzięgielewska, dr Paweł Góralski, prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, Marek Latkowski, prof. dr hab. Stanisław Leśniak, dr hab. Magdalena Małecka, Bożena Pichola, Lucyna Piotrowska, dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. dr hab. Andrzej Suliborski , mgr Jacek Szczeciński , dr hab. Juliusz Twardy.


Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Profesor Maciej Kokoszko (pierwszy z lewej) odznaczany Medalem UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce

Profesor Maciej Kokoszko (pierwszy z lewej) odznaczany Medalem UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce

Fot. Maciej Andrzejewski

Doktor Maria Adamczewska, dr Magdalena Cieślak, mgr Dorota Derdzikowska, dr hab. Małgorzata Domagalska, dr hab. Ewa Gajewska, Sławomir Gonciarz , dr hab. Robert Kozielski, dr Kinga Kustrzepa, mgr Monika Lubiatowska , dr hab. Joanna Nijakowska, prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, mgr Beata Sudak , dr hab. Dariusz Trzmielak, dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, dr hab. Alina Wróbel, dr hab. Magdalena Załęczna.


Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Magister Beata Bombiak-Matuszewska, dr hab. Paweł Bryła, dr Barbara Burnat, dr Piotr Czerwonka, dr Dominik Drzazga, dr hab. Marta Dynel, dr Marcin Feltynowski, dr Tomasz Figlus , dr hab. Dorota Golańska, dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, dr Dariusz Guziejewski, dr Aleksandra Karasińska, dr Andrzej Komisarski , dr Monika Kopytowska, mgr Amilkar Kosiński, dr Kamil Kowalski, dr hab. Agnieszka Kurczewska, dr Joanna Leek, dr Magdalena Marczuk-Karbownik, dr Marcin Muszyński, dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, dr Piotr Pęzik , dr Andrzej Pieczewski, dr Anna Pieniążek , dr Aldona Podgórniak-Krzykacz, dr Aneta Rogalska, dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk, dr Sylwia Roszkowska, dr Aleksandra Różalska, mgr Marta Sieradzka-Solecka , dr Monika Skowron-Jaskólska, dr Dariusz Sroczyński, Monika Szczepańska , dr Aleksandra Szymańska , dr Mariusz Tszydel, dr hab. Izabela Warwas, dr Kaja Zapędowska-Kling.

Przyjęcia Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę odmówił dr Andrzej Kompa.


Medal Komisji Edukacji Narodowej

Doktor Krystyna Czubińska, prof. dr hab. Piotr Frankiewicz , prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, dr hab. Paweł Nowak, dr hab . Małgorzata Pietrasiak , dr hab. Jacek Pietrzak, dr hab. Zbigniew Rdzany, dr hab. Beata Sadowska, prof. dr hab. Maria Skłodowska, prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, prof. dr hab. Marek Sobczyński , dr Arleta Suwalska, dr Dominik Szczukocki , dr hab. Sławoj Tanaś, dr hab. Marcin Wójcik, dr hab. Anna Zawisza, dr hab. Marek Zieliński, dr hab. Maciej Ziułkiewicz.


Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce

Profesor dr hab. Anna Bednarczyk, Małgorzata Błędowska, dr hab. Sławomir Bralewski, mgr Janusz Frenkel , dr hab. Andrzej Kaźmierczak, mgr Małgorzata Kielan , mgr Iwona Kobierecka, prof. dr hab. Maciej Kokoszko, mgr Ewa Kołakowska , dr Paweł Kowalski, prof. dr hab. Tadeusz Krasiński, dr hab. Jarosław Lewkowski, Elżbieta Mazur, Józefa Nowakowska, Irena Pazia, Małgorzata Pieńkowska, Ewa Szulc, dr hab. Ewa Śnieżek, dr Mariola Tkaczyk, Ewa Ugorna .Złota Odznaka UŁ

Doktor hab. Kacper Bartczak, prof. dr hab. Łukasz Bogucki, dr hab. Dorota Bors,prof. dr hab. Piotr Cap, Elżbieta Celińska , mgr Renata Chyła, dr hab. Tomasz Cieślak, prof. dr hab. Sławomir Cieślak, dr Katarzyna Flak, dr Anna Gintowt-Dziwiłł, dr hab. Rafał Głowacki , Krystyna Gola, dr Agnieszka Grudzińska-Kuna, dr Anita Gulczyńska, dr Janusz Hejduk, Małgorzata Kalwinek, Wiktor Kaźmierczak, Agnieszka Kiedos, Paweł Konat, dr Marzena Kowalska, dr Alicja Lefik-Szczepańska , prof. dr hab. Mirosław Leszka, mgr Barbara Loga, dr hab. Dariusz Makowski, dr hab. Jerzy Nadolski, dr hab. Aleksandra Orpel, Tadeusz Orzechowski, Jadwiga Oszczyk, prof. dr hab. Zbigniew Rau, dr Andrzej Rogowski, dr hab. Sylwia Różalska, mgr Katarzyna Rubciak, dr Magdalena Rytwińska-Rasz, dr Piotr Soszyński, Genowefa Szczepaniak, Robert Szostak, Maria Szulczyńska, Grzegorz Tenentka, Iwona Tomaszkiewicz, mgr Małgorzata Urbańska-Hawryluk , dr hab. Przemysław Waingertner, dr Agnieszka Wilczyńska, Paweł Wiśniewski, mgr Ewa Wojtasik, dr hab. Teresa Wolińska, dr Wojciech Ziomek, dr hab. Maciej Ziułkiewicz, Ilona Zuchmańska.

Oprac.: (sb)