Dzieła polskiej humanistyki

27-11-2018

Obradująca 21 września w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łodzkiego na Rogach Kapituła Konkursu o  Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza

Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych nominowała do tej nagrody pięć, spośród siedemdziesięciu zgłoszonych prac, opublikowanych w roku minionym.


Profesor Tadeusz Kotarbiński, patron nagrody jego imienia

Profesor Tadeusz Kotarbiński, patron nagrody jego imienia

Fot. archiwum Kroniki

Są to książki następujących autorów: Moniki Bobako , Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej , praca wydana i zgłoszona przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS; Adama Dyrdy , Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu , praca opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, zgłoszona przez dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Andrzeja Friszke , Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981–1984 , opublikowana przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności, zgłoszona przez dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Piotra Madajczyka , Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką , opublikowana i zgłoszona przez Wydawnictwo NERITON; Nataszy Szutty , Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? , opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Academicon, zgłoszona przez dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest to czwarta już edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Jego partnerami są: firma Amcor, Fundacja VRP, Spółka Pelion SA oraz Akademik BaseCamp . Uroczyste jej rozstrzygnięcie odbędzie się 25 listopada podczas gali w siedzibie Filharmonii Łódzkiej, którą uświetni występ Anny Marii Jopek z zespołem.

Oprac.: (sb)