Przestępstwo i nadużycia w sieci bez granic

27-11-2018

Wykład gościnny nt. Crime and Abuse on The Borderless Internet – Jurisdictions, Privacy and ISP Liability (Przestępstwo i nadużycia w sieci, która nie ma granic – jurysdykcja, prywatność i odpowiedzialność dostawców usług internetowych) odbył się 30 października w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wygłosił go Bryan Schilling, dyrektor ds. bezpieczeństwa użytkowników organizacji ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów, prywatna organizacja non-profit obecnie odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych, a także nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie. Jej siedziba znajduje się w Los Angeles).

Organizatorem wykładu była dr Joanna Kulesza , adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych UŁ, ceniony na świecie specjalista z zakresu prawa Internetu i prawa nowych technologii. Prelekcja stanowiła element cyklu spotkań ze studentami, które B. Schilling prowadził w kilku krajach Europy.

Wykład był podzielony na kilka części. W pierwszej kolejności słuchacze zostali zapoznani z rolą, jaką w systemie przydzielania domen DNS pełni ICANN oraz jakie są kompetencje tejże organizacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Kolejnym aspektem poruszonym w wykładzie była kontrola rządowa nad zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników Internetu. Prelegent wymienił przy tym zagrożenia, jakie mogą czyhać na osoby korzystające z popularnych serwisów internetowych (m.in. YouTube, Facebook czy Google). Wyszczególnił też zagrożenia bezpośrednio związane z siecią (oprogramowanie malware, phishing, kradzież danych osobowych) oraz zagrożenia zewnętrzne, powiązane z użytkowaniem Internetu (cyber-terroryzm, molestowanie nieletnich). Następnie omówił udział transakcji internetowych w handlu międzynarodowym oraz ich znaczenie w gospodarce światowej. Ostatnim elementem wykładu była ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni oraz odnośne metody regulacji prawnej. Po zakończeniu wykładu dr J. Kulesza otworzyła panel dyskusyjny.

Studenci poruszyli w swoich pytaniach szereg kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci. Dotyczyły one, m.in., sposobów walki rządów z cyberterroryzmem, sensu zakrywania kamerki internetowej w obronie przed naruszeniem prywatności, a także ochrony naszych danych, które publikujemy w mediach społecznościowych. Warto dodać, że pytania zadawali nie tylko studenci Uniwersytetu Łódzkiego, ale również uczestnicy wymian zagranicznych, m.in., z Gruzji, Niemiec, Szwecji. Podkreśliło międzynarodową rangę spotkania.

Po jego zakończeniu dr. Kulesza podziękowała uczestnikom za udział oraz rozdała zainteresowanym certyfikaty uczestnictwa.

x x x

Wykład gościnny Bryana Schillinga niewątpliwie wpłynął na pogłębienie wiedzy studentów o prawie Internetu oraz wzmocnił ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Fakt, że w spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu studentów, także z zagranicznych uczelni świadczy, że tego typu inicjatywy są niezbędne dla dalszego pogłębiania współpracy międzynarodowej naszej uczelni. Jako że Wydział Prawa i Administracji jest jednym z partnerów ICANN, w przyszłości przewidywane jest cykliczne organizowanie wykładów o podobnej tematyce.

Współpraca międzynarodowa od lat stanowi jeden z priorytetów rozwojowych Uniwersytetu Łódzkiego. Udział w wymianach zagranicznych, angażowanie studentów i doktorantów w konferencje międzynarodowe czy organizowanie wykładów gościnnych prowadzonych przez naukowców z całego świata stanowią jeden z filarów funkcjonowania uczelni. Doskonale rozumieją to pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji, którzy podejmują wiele inicjatyw łączących uniwersytet z Europą i światem.

Mateusz W. Osiecki