Nanomedycyna kontra nowotwory

30-11-2018

Profesor Barbara Klajnert-Maculewicz, z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała środki na finansowanie projektu Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside , w prestiżowym międzynarodowym konkursie European Cooperation in Science and Technology (COST).

Międzyrządowa organizacja europejska COST skupia specjalistów z różnych obszarów nauki: chemików syntezujących nanoukłady, fizyko-chemików charakteryzujących je i biologów realizujących badania in vitro i in vivo. Nagrodzony przez nią projekt przewiduje prowadzenie badań dotyczących nanomedycyny w leczeniu nowotworów. Kluczowym elementem projektu jest zaangażowanie przedsiębiorców, które może zaowocować wdrożeniami nowych metod leczenia nowotworów.

Profesor Barbara Klajnert-Maculewicz

Profesor Barbara Klajnert-Maculewicz

Fot. BSRN

Uniwersytet Łódzki wystąpił w roli głównego wnioskodawcy w projekcie; jest to rzadki przypadek, gdy w wezwaniu konkursowym polska jednostka naukowa występuje w roli tzw. main proposal’a . Komitet Zarządzający COST zaakceptował naszą uczelnię, jako instytucję grant holdera, czyli koordynatora grantu. Na przewodniczącą komitetu zarządzającego przedsięwzięcia wybrana została prof. Barbara Klajnert-Maculewicz, a inna biolog z UŁ, dr Anna Janaszewska sprawuje funkcję delegata, czyli przedstawiciela Polski w wspomnianym komitecie zarządzającym.

Dodajmy, że pierwsza z badaczek latach 2009–2012 przewodniczyła projektowi Dendrymery w zastosowaniach biomedycznych, innemu przedsięwzięciu COST. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki oddziaływania dendrymerów z materiałem biologicznym oraz ich zastosowań medycznych.

Trzydzieści dwa kraje podpisały tzw. Memorandum of Understanding, składając w ten sposób wyraz woli uczestniczenia w obecnym projekcie. W spotkaniach komitetu sterującego będzie uczestniczyło regularnie po dwóch delegatów z każdego kraju, natomiast inni zainteresowani z tych krajów, będą mogli brać udział w pozostałych inicjatywach, które pojawią się podczas prac nad projektem projektu. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2018–2022.

x x x


Program COST jest finansowany z budżetu Horyzont 2020. Uzupełnia działania programów ramowych Unii Europejskiej, tworząc pomost między środowiskami naukowymi z różnych krajów. Zwiększa też mobilność badaczy Starego Kontynentu i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej.

(cp)