Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku 2014