Stopka redakcyjna

26-02-2016

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz 
tel.: 607-583-241

Zespół redakcyjny:

Maciej Andrzejewski – serwis fotograficzny
Sebastian Buzar
Paulina Czarnek
Aneta Danowicz
Michał Wróblewski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska 
Janusz Hereźniak 
Krzysztof A. Kuczyński 
Jakub Pokusa

Okładka:

Nowa siedziba Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 68 w zimowej scenerii; poprzednio gmach chemii UŁ, pierwotnie budynek Szkoły Zgromadzenia Kupców w Łodzi

Fot.: Maciej Andrzejewski


Adres redakcji:

90-131 Łódź
ul. Lindleya 8 
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika
http://spoti.pl/unilodz/publikacje
http://kronika.uni.lodz.pl

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 17 lutego 2016 r.