Intelligenti pauca

18-12-2015

Nemo est casu bonus – Nikt nie jest dobry przez przypadek

(Seneka Młodszy)

Amicus Plato, sed magis amica veritas – Przyjacielem Platon, lecz większą przyjaciółką prawda

(z Arystotelesa)

Aptior est dulci mensa merumque ioco – Stół i wino sprzyjają przyjemnemu spędzeniu czasu

(Owidiusz)

Est modus in rebus – Wszystko ma swoje granice

(Horacy)

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura – Życie bez zajęć naukowych i literackich to śmierć i pogrzebanie za życia

(Seneka Młodszy)

Aliud est facere, aliud dicere – Co innego obiecać, co innego dotrzymać słowa

(Cyceron)

Animus est, qui divites facit – To dusza czyni ludzi bogatymi

(Seneka)

Bis pueri senes – Starcy to dwa razy dzieci

(Cyceron)

Casus ubique valet – Przypadek wszędzie ma znaczenie

(Wergiliusz)

Cum recte vivis, ne cures verba malorum – Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi

(Katon)

Nolite iudicare, et non iudicabimini – Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni

(Jezus Chrystus)

 

Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska 
Jakub Pokusa