W skrócie

19-12-2015

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia. Uroczyste obchody, na które składały się liczne spotkania i imprezy o charakterze naukowym i popularno-naukowym, trwały cały rok 2015. Najistotniejsze z nich to: Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Gospodarka i społeczeństwo; festyn pod hasłem Świet(l)ne 50-lecie Ek-Socu; uroczysta Sesja Jubileuszowa w Filharmonii Łódzkiej; Spotkanie Jubileuszowe na Wydziale połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej prof. Edwarda Rosseta; Bal Absolwentów połączony z VIII Zjazdem Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarządzania UŁ.


Nietuzinkowe zajęcie, niezwykłe przeżycia, niezapomniane wyjazdy, szansę na poznanie ciekawych  ludzi i super stypendium zapewnia  Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego, który ogłasza nabór  nowych członków. Każdego, komu w duszy muzyka gra, kierownictwo chóru zaprasza w poniedziałki  (godz. 18.15) i wtorki (godz.17) do siedziby Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego przy u. Pomorskiej 161. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: olinka@vp.pl


Łódzka anglistyka ma 70 lat. W gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 20 września angliści uroczyście obchodzi swój jubileusz. Były wspomnienia, ale także podsumowania dorobku badawczego; przygotowano okolicznościowe wystawy, zwiedzano budynek filologii, robiono wspólne zdjęcia, uczestniczono w koncertach.


Rada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ zorganizowała 26 października w gmachu filologii spotkanie, podczas którego referat nt. O kilku problemach filozofii religii, który wygłosił  prof. dr hab. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ. Po referacie odbyła się dyskusja.


Periodyk Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, redagowany w Międzynarodowym Centrum Badań Szekspirowskich UŁ, został przyjęty do bazy indeksowej SCOPUS. To prestiżowa naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty artykułów z szesnastu tysięcy czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Multicultural Shakespeare jest indeksowany jeszcze w dwudziestu jeden innych bazach, w tym w: EBSCO Discovery Service, MLA oraz Index Copernicus.


Uroczysty koncert zainaugurował 5 listopada nowy rok akademicki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Były scenki aktorskie, piosenki, tańce i niespodzianki. Po raz pierwszy na inauguracji zajęć w popularnej Wieży Babel  wystąpili  słuchacze pochodzący z Indonezji. Studium działa od roku 1952. Obecnie języka polskiego uczy się w nim 323 cudzoziemców z czterdziestu czterech krajów świata. Najwięcej z Białorusi, Ukrainy, Chin, Mongolii, Republiki Konga, Kazachstanu, Indonezji, Maroka, Litwy, Jemenu,Rosji, Wietnamu, Zimbabwe, Angoli.


Redagowane w Centrum Ceraneum UŁ czasopismo Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe zostało włączone do przygotowywanej obecnie przez firmę Thomson Reuters z USA listy Emerging Sources Citation Index (ESCI), będącej częścią najbardziej prestiżowej na świecie naukowej bazy dany Web of Science™. Pełna lista indeksowanych czasopism ogłoszona została w listopadzie.Umieszczenie Studia Ceranea w Emerging Sources Citation Index jest potwierdzeniem jakości tekstów naukowych publikowanych w czasopiśmie, a także szansą na zwiększenie jego rozpoznawalności oraz wzrost liczby cytowań.


Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 30 listopada odbył się Koncert Andrzejkowy. Śpiewał Chór Akademicki UŁ, grał Zespół Muzyki Narodów Słowiańskich UŁ Bałałajki oraz tańczył Akademicki Zespół Pieśni i Tańca UŁ Kujon.


Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana, Ceraneum przygotowało wykład nt. Euesperides, Berenice, Benghazi: 2500 years of a Cyrenaican city, który 1 grudnia w Pałacu Biedermanna wygłosił prof. Michael Vickers z Uniwersytetu Oksfordzkiego.


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w. Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 1-3 grudnia w Muzeum Sztuki MS2 i Muzeum Miasta Łodzi zorganizowała konferencję naukową  nt. Wolność słowa i jej granice w dyskursie publicznym.


Muzeum Miasta Łodzi oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy śmierci Władysława Reymonta, zorganizowały 4 grudnia w siedzibie muzeum Noc Literatury u Bucholca.


Studenckie Koło Naukowe Taurus na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego wygrało ogólnopolski konkurs Project Trader w klasyfikacji kół naukowych. Główną nagrodą jest płatny staż na stanowisku tradera. W konkursie uczestniczyły  dwadzieścia trzy koła naukowe i studenci z trzydziestu trzech uczelni w Polsce. Konkurs polegał na handlu instrumentami rynku walutowego Forex w celu osiągnięcia przy tym jak najwyższej stopy zwrotu. Studenci z SKN Taurus zdobyli drużynowe zwycięstwo już w pierwszym etapie rywalizacji.


Profesor zw. dr hab. Zbigniew Rau, kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pełnomocnik Rektora UŁ ds. Filii w Tomaszowie Mazowieckim, wieloletni stypendysta i wykładowca uniwersytetów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich; senator RP VI kadencji, współzałożyciel Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a UŁ – powołany został 8 grudnia przez premier Beatę Szydło na urząd wojewody łódzkiego.

Wybrał i oprac.: S.B.