Szły na wschód bataliony...

20-12-2015

W galerii Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 18 września otwarta została wystawa fotografii Piotra Wypycha zatytułowana Szły na wschód bataliony, szwadrony i pułki. 

Ekspozycja poświęcona była pozostałościom, jakie I wojna światowa w sposób trwały pozostawiła na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego. Jej autor, poprzez pracę w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz własne badania terenowe, które przez lata prowadził – zwiedził, zinwentaryzował i odkrył na nowo wiele cmentarzy, mogił, umocnień i innych artefaktów historycznych związanych z frontem łódzkim z czasów Wielkiej wojny. Metodą montażu fotograficznego – nakładania na siebie niezależnych kadrów –  w sposób liryczny opowiada i ukazuje historie wojenne znad Pilicy, Warty i Rawki. Niejako uzupełnieniem zbiorów i wskazówką dla artysty była poezja tego okresu autorstwa: Władysława Broniewskiego, Julina Tuwima i   Guillaume Apollinaire’a.

Większość eksponowanych prac zawierała motywy, jakie twórca odkrył na cmentarzach wojennych, bądź pojedynczych mogiłach żołnierzy wszystkich narodów, które brały udział w zbrojnym konflikcie na terenie naszego regionu. Inne ważne materiały archiwalne, m.in., zdjęcia i listy frontowe odnalazł w zbiorach rodzinnych bądź otrzymał od przyjaciół.

Oprac.: (sb)