Trybunał we mgle

17-12-2015

W Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pod hasłem Trybunał we mgle, 8 grudnia odbyła się debata zorganizowana z inicjatywy i przez członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego.

Dotyczyła ona problemów związanych z obecną sytuacją ustrojowo-prawną Trybunału Konstytucyjnego. Jako paneliści wystąpili: prof. Teresa Dębowska-Romanowska (Uniwersytet Łódzki) i dr Marcin Stębelski (Uniwersytet Warszawski).

W debacie uczestniczyli opiekunowie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego UŁ: dr Anna Chmielarz-Grochal i dr Jarosław Sułkowski.

  (sb)