Tak zaczynaliśmy...

17-12-2015

Uroczystości jubileuszowe związane z trzydziestopięcioleciem powstania na Uniwersytecie Łódzkim uczelnianej organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność odbyły się 25 września.

Z tej okazji, w holu nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, otwarta została wystawa zatytułowana Tak zaczynaliśmy… Ekspozycja obejmowała okres tworzenia się Solidarności na uczelni od października 1980 r. do powtórnej rejestracji w roku 1989. Zaprezentowano na niej: dokumenty, zdjęcia, plakaty i pamiątki dotyczące zarówno jawnej, jak i konspiracyjnej działalności związku. Wystawa czynna była do końca października.

Zupełnie inny, mniej oficjalny charakter, miała impreza plenerowa pod hasłem Spotkanie po latach, którą zorganizowano na terenie Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rogowskiej.

 Oprac.: (sb)