Dziesięć tysięcy dokumentów w repozytorium

17-12-2015

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego  informuje, iż w Repozytorium UŁ zdeponowano już ponad dziesięć tysięcy dokumentów. W szybkim tempie powiększa się kolekcja otwartych zasobów udostępnianych na platformie. Wśród nich znajdują się artykuły z czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki, rozprawy doktorskie oraz dorobek pracowników UŁ.

Digitalizacją objęte zostały Acta Universitatis Lodziensis w projekcie Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki. Kolekcja czasopism, która powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewidzianych na działalność upowszechniającą naukę. Jest ona dostępna pod adresem: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/145

Prace doktorskie deponowane są w Repozytorium UŁ na mocy zarządzenia rektora w sprawie gromadzenia i udostępniania przez  Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na  Uniwersytecie Łódzkim.

 Oprac.: (sb)