Birety w górę

18-12-2015

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 28 listopada odbyła się Gala Absolwenta 2015. Absolwentom wręczono dyplomy, a najlepszym z nich nagrody i wyróżnienia. Rozstrzygnięty został też Plebiscyt WuZetki na najbardziej cenionych wykładowców Wydziału Zarządzania wybranych przez studentów.

Birety w górę! Fotografia rodzinna absolwentów oraz towarzyszących im przedstawicieli władz uczelni i Wydziału Zarządzania

Fot.: WZ UŁ

Dyplomy ukończenia uczelni odebrało około dwustu osób. Nagrodę im. Profesor Alicji Jarugi otrzymała mgr Ewa Fiedoruk (promotor prof. Radosław Ignatowski); nagrodę Klubu 500-Łódź – mgr Michał Kolasiński (promotor prof. Tomasz Czapla); wyróżnienie Klubu 500-Łódź – mgr Marta Kawczyńska (promotor prof. Tomasz Wnuk-Pel); nagrodę firmy Infosys – Magdalena Trębska (promotor dr Jacek Gad); nagrody Santander Universidades przyznano mgr Janinie Bubińskiej (promotor dr Dariusz Urban) i mgr. Piotrowi Grabarczykowi (promotor prof. Remigiusz Kozłowski); nagrody PKO Banku Polskiego otrzymali: Aleksandra Krajewska (promotor dr Agnieszka Wencel) oraz Karolina Kowalczyk (promotor dr Jacek Gad); Piotr Sipa (promotor dr Jacek Gad); nagrodę firmy DB Schenker wręczono Magdalenie Ziębie (promotor dr Barbara Ocicka); nagroda firmy Deloitte –  Anna Szymankiewicz (promotor dr Jacek Gad); nagrody w konkursie Rady Menedżerów Publicznych – mgr Jakub Szeląg (promotor dr Zbigniew Gontar) i Paulina Kowalska (promotor dr Dominik Drzazga); wyróżnienie w konkursie Rady Menedżerów Publicznych – Adrianna Brodecka (promotor dr Wawrzyniec Rudolf); nagroda dziekana Wydziału Zarządzania UŁ – mgr Tomasz Maciejewski (promotor prof. Tomasz Czapla).

W Plebiscyt WuZetki 2015 uhonorowano najbardziej cenionych nauczycieli akademickich na studiach licencjackich w następujących kategoriach: Miliard w rozumie – prof. Robert Kozielski, Sprawiedliwy wykładowca – dr Barbara Ocicka, Zawsze dla nas – dr Jolanta Bieńkowska, Ikona wydziału – prof. Ewa Śnieżek. W podobnych kategoriach wyłoniono najlepszych nauczycieli akademickich na studiach magisterskich: Miliard w rozumie – prof. Tomasz Wnuk-Pel, Sprawiedliwy wykładowca – prof. Tomasz Wnuk-Pel, Zawsze dla nas – dr Cezary Gradowicz, Ikona wydziału – prof. Maciej Urbaniak. Laureatami nagrody specjalnej zostali –  prof. Ewa Śnieżek i prof. Tomasz Czapla.

Galę zakończyło hasło: Birety w górę! Absolwenci i oraz towarzyszący im przedstawiciele władz uniwersytetu i Wydziału Zarządzania, wszyscy w tradycyjnych akademickich togach, radośnie podrzucili swe nakrycia głowy. W ten sposób absolwenci dali wraz satysfakcji z otrzymania dyplomu ukończenia uczelni oraz  symbolicznego jej pożegnania, sygnalizującego zarazem rozpoczęcie w pełni już dorosłego życia na własny rachunek. Moment ten utrwalony został na rodzinnym zdjęciu z wydziałowej uroczystości.


Na Wydziale Zarządzania, na studiach I i II stopnia obecnie kształci się łącznie  ponad cztery tysiące osiemset osób. Najliczniejsze kierunki studiów to logistyka, zarządzanie i rachunkowość oraz finanse i rachunkowość. Do minionego roku mury wydział puściło około szesnastu tysięcy absolwentów.

Wydział tworzy dziewięć katedr: Zarządzania, Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Marketingu, Rachunkowości, Informatyki, Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Logistyki, Zarządzania Miastem i Regionem, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania PAM Center i Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE.

Oprac.: (sb)