Wyróżnienie w konkursie REVITARE

17-12-2015

W REVITARE, ogólnopolskim konkursie dla studentów i młodych naukowców na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych,  Jarosław Kazimierczak z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał wyróżnienie.

Przyznane zostało mu ono za pracę Metoda identyfikacji intensywności i typów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w procesie kształtowania przestrzeni centralnej miasta na przykładzie wybranych miast europejskich.

O nagrody ubiegało się dwudziestu dziewięciu studentów i młodych doktorantów z piętnastu wiodących uczelni w kraju. Jury konkursowe przyznało pięć nagród głównych, pięć wyróżnień i nagrodę specjalną.

Konkurs REVITARE organizowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Ma inspirować młodych ludzi do udziału w pracach badawczych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań łączących się z odnową zdegradowanej przestrzeni i środowiska. Tegoroczna edycja została zdominowana przez młodych architektów i ich prace planistyczno-projektowe.

Konkursowi patronowali ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego oraz środowiska.

 Oprac.: (sb)