Akademia Młodego Ekonomisty

29-12-2015

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest program Akademia Młodego Ekonomisty. Uczestniczy w nim blisko stu uczniów szkół gimnazjalnych. Zakończył się właśnie pierwszy semestr. 

Podczas zajęć prowadzonych w AME młodzi ludzie uczestniczą w lekcjach interaktywnych łączących zabawę z nauką (formuła edutainment). Zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania w kryzysie, analizy wskaźnikowej przedsiębiorstw, marketingu, mierników dobrobytu gospodarczego i komunikacji interpersonalnej. Wykłady ekspertów akademickich w dziedzinie ekonomii i zarządzania są uzupełnione zajęciami praktycznymi, podczas których gimnazjaliści mogą spróbować swoich sił w roli kierownika, inwestora lub negocjatora. W semestrze odbywa się sześć spotkań, każde trwające dwie godziny lekcyjne. Nabyta wiedza zostaje sprawdzona podczas testu końcowego, a dla najlepszego studenta przewidziana jest wartościowa nagroda.

Równolegle przewidziane są też spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży uczestniczącej w zajęciach akademii. Specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii informują o metodach edukacyjnych, rozwiązywania konfliktów, edukacji finansowej oraz problemach nastolatków w okresie dojrzewania.


Akademia Młodego Ekonomisty jest ogólnopolskim projektem edukacji ekonomicznej rozpoczętym w roku 2008. Jego pomysłodawcą jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zadaniem akademii jest popularyzacja przedsiębiorczości i zagadnień ekonomicznych wśród młodzieży oraz kształtowanie proaktywnej postawy. Bezpłatne zajęcia prowadzone są w szkołach wyższych Warszawy, Katowic, Białegostoku, Poznania i Szczecina. W obecnej  edycji po raz pierwszy do uniwersytetów-gospodarzy dołączył Uniwersytet Łódzki.

  Oprac.: (sb)