Uniwersyteckie Targi Pracy po raz dziewiąty

18-12-2015

Tłumy młodych ludzi 22 października zgromadziły na Wydziale Zarządzania UŁ kolejne Uniwersyteckie Targi Pracy. Była to już ich dziewiąta edycja – budząca podobnie, jak i poprzednie – ogromne zainteresowanie uczestników; studentów i absolwentów.

Podobnie, jak w latach minionych, tegoroczne Uniwersyteckie Targi Pracy zgromadziły tłumy młodych ludzi

Fot.: Biuro Prasowe UŁ

Otwierając tegoroczne targi, prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ powiedział, między innymi, że dzień w którym na uniwersytecie się one odbywają jest  bardzo ważny dla całej uczelni, bowiem podczas targów dochodzi do licznych, bezpośrednich spotkań studentów z przedstawicielami pracodawców, a owocem tych spotkań ma być spełnienie zawodowych oczekiwań obydwu stron.

Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi dodał, że Uniwersyteckie Targi Pracy są jedną z ważniejszych tego typu imprez w mieście, bowiem pracodawcy mają z kogo wybierać swych przyszłych pracowników.    – Takie targi to również znakomity sposób na zainicjowanie bezpośrednich kontaktów między studentami lub absolwentami, a przedstawicielami pracodawców. Organizowane od wielu lat,  z roku na rok utwierdzają nas w przekonaniu, że ta formuła się sprawdza –  podkreślił Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

Targi to również sposób na zainicjowanie bezpośrednich kontaktów między studentami lub absolwentami, a przedstawicielami pracodawców.

Fot.: Biuro Prasowe UŁ

Kierowana przez niego placówka szacuje, że ostatnie targi odwiedziło około sześć tysięcy osób, a swe oferty zaprezentowało ponad czterdzieści firm i instytucji. Lista tegorocznych wystawców jest długa. Oferty pracy, staży i praktyk zaprezentowały takie firmy, jak: Accenture Services, Bank Pocztowy, Bank Zachodni WBK, Dell Products Poland, Deloitte, Ericpol, Fujitsu Technology Solutions, Indesit Company Polska, ING Bank Śląski, mBank, SouthWestern BPS Poland.

O randze targów i potrzebie ich organizowania świadczy także fakt, że zyskały  one ważnych partnerów: strategicznego Credit Agicole Bank Polska oraz głównych: Infosys BPO Poland oraz Hewlett-Packard Polska.

Oprac.: (sb)