Liderzy zarządzania uczelnią

17-12-2015

Podczas odbywającej się w Warszawie, 23 i 24 listopada, konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015, zorganizowanej przez Fundację  Edukacyjną Perspektywy oraz firmę doradczą PCG Polska, wręczono nagrody w  Konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015.

W kategorii Współpraca z otoczeniem nagrodę otrzymał prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ wraz z zespołem współpracowników. Stanowi ona wyraz docenienia starań szefa łódzkiej uczelni w zakresie rozwijania programu mentoringowego Absolwent VIP, mającego na celu wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego najzdolniejszych studentów poprzez zapewnienie im wparcia ze strony wybitnych absolwentów uczelni – ekspertów, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, polityki, biznesu i sztuki. Program realizowany jest przez zespół Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

Dodajmy, że do nagrody zostali mianowani rektorzy i menadżerowie z szesnastu polskich szkól wyższych, łącznie dwadzieścia sześć osób.

Głównym tematem konferencji LUMEN 2015 był rozwój szkół wyższych w warunkach międzynarodowej konkurencji. Do udziału w niej zaproszono teoretyków i praktyków zarządzania uczelniami, ekspertów wspierających szkolnictwo wyższe w Polsce i w Europie. Debatowano nad sytuacją uczelni w dobie rosnącej konkurencji międzynarodowej oraz zwiększeniu efektywności finansowej i organizacyjnej uczelni poprzez ich konsolidację, a także wykorzystanie środków europejskich przewidzianych na rozwój uczelnianej infrastruktury.

 Oprac.: (sb)