Przedszkole uniwersyteckie rośnie w siłę

18-12-2015

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego powiększyło swą przestrzeń, zarówno w wymiarze osobowym – przyjęcie większej liczby dzieci, jak i pod względem powierzchni.

Sala Grupy III Żółtej

Fot. Joanna Sosnowska

Po trzech latach działalności placówki, dzięki władzom uczelni, powstała kolejna – trzecia już grupa przedszkolna. Ma ona swoje lokum w nowych pomieszczeniach powstałych w wyniku rozbudowy przedszkola. Wraz z nowo utworzoną salą dziecięcą zorganizowano salę gimnastyczną, w której odbywają się liczne zajęcia edukacyjne.

W kolorze żółtym

Inauguracja nowej grupy przedszkolnej – Grupy III, która przyjęła nazwę Żółta  (pozostałe dwa oddziały to Grupa I Zielona i Grupa II Niebieska) odbyła się 7 września. Grupa zajmuje przestrzeń przylegającą do dotychczasowej siedziby Przedszkola UŁ. Ma do dyspozycji zaadoptowane pomieszczenia należące do XIII Domu Studenta. Obydwie części – dawną i nową połączono korytarzem. Rodzice i dzieci z nowego oddziału mogą też korzystać z niezależnego wejścia do przebudowanej części przedszkola. Grupie III przydzielono przestronną salę zaaranżowaną w kolorze żółtym oraz samodzielną szatnię.

Pomieszczenia te zaadoptowano na potrzeby placówki edukacyjnej w ciągu raptem dwóch miesięcy (lipiec i sierpień tego roku). Efekty okazały się znakomite – przestrzeń jest kolorowa, estetyczna i zaprasza dzieci do aktywności: zabawy, nauki, pracy. Grupa Żółta działa na podstawie elementów metody Marii Montessori i realizuje  podstawę programową wychowania przedszkolnego. Przebywają w niej dzieci w wieku  od 2,5 do 4 lat. Celem bliższego poznania się rodziców, dzieci i wychowawców z nowej Grupy, na terenie Przedszkola 25 listopada zorganizowano wspólne spotkanie integracyjne.

Sala nie tylko gimnastyczna

Otwarcie od dawna wyczekiwanej przez dzieci sali gimnastycznej nastąpiło też  z początkiem września. Prezentuje się ona bardzo okazale i jest świetnie wyposażona w różnorodny sprzęt do ćwiczeń: równoważnię, drabinkę, ławki gimnastyczne, materace, zjeżdżalnię, tor przeszkód, a także przybory do zabaw –   woreczki, szarfy, piłki, obręcze, kostki, kolorowe chustki, chusty animacyjne i wiele innych. W sali jest również ekran multimedialny, dzięki któremu dzieci mogą oglądać filmy edukacyjne oraz bajki.

Odbywają się w niej także zajęcia muzyczno-ruchowe, gimnastyka korekcyjna, warsztaty i spektakle teatralne, spotkania z rodzicami, dziecięce występy artystyczne. Sala gimnastyczna służy ponadto organizowaniu różnorodnych zabaw oraz innej aktywności maluchów. Ma też odrębne wejście z boiska akademickiego.


Dzięki nowym pomieszczeniom powierzchnia Przedszkola UŁ zwiększyła się o 50 proc. Daje to możliwość przyjęcia kolejnych dzieci i zagwarantowania im profesjonalnej opieki, wychowania i edukacji w warunkach odpowiadających współczesnym trendom pedagogiki przedszkolnej.

Joanna Sosnowska

Więcej zdjęć na następnej kolumnie tego numeru