Uczelnia przyjazna pracownikom

17-12-2015

Uniwersytet Łódzki został laureatem VIII edycji ogólnopolskiego konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, organizowanego przez NSZZ Solidarność, pod patronatem Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja certyfikacyjna wyłoniła dwudziestu laureatów z całej Polski, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ora prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

– Ideą konkursu jest promowanie stałego zatrudnienia – mówi Piotr Duda; szef związku dodaje, że takie zatrudnienie wpływa na bezpieczeństwo pracy, a także na działalność związków zawodowych.

Uniwersytet Łódzki zatrudnia około trzy i pół tysiąca pracowników, w tym ponad  dwa tysiące stu pracowników naukowych i ponad tysiąc czterysta  pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz obsługi, co czyni z uczelni jednego z największych pracodawców w Łodzi i regionie.

 Oprac.: (sb)