Uczeń - mistrz

17-12-2015

W Pałacu Biedermanna 10 listopada zaprezentowana została trzecia grupa uczestników unikatowego projektu MENTORING – Absolwent VIP. Jego głównym założeniem jest włączenie wybitnych absolwentów uczelni w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów. 

Spośród aplikacji nadesłanych do 27 października wyłoniona została grupa dwudziestu pięciu  studentów, którzy w obecnej, trzeciej edycji projektu trafią pod skrzydła mentorów. Jego inauguracja stanowiła okazję do wzajemnego zaprezentowania uczestników spotkania.

W projekcie bierze elitarne grono prezesów i menedżerów największych firm w Łodzi i regionie – wybitni absolwenci UŁ ze świata biznesu, m.in., Jacek Podgórski, prezes Zarządu Anwil SA; Szymon Midera, prezes Zarządu Banku Pocztowego SA; Anna Maria Wesołowska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

MENTORING – Absolwent VIP jest autorskim przedsięwzięciem Uniwersytetu Łódzkiego. Na zaproszenie prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ,  odpowiedziało kilkadziesiąt osób: absolwentów uczelni, ludzi sukcesu, znanych i cenionych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu, którzy zadeklarowali gotowość objęcia opieką mentorską podopiecznych wyłonionych w procesie rekrutacji – poinformował Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ.

Trzecia edycja projektu MENTORING – Absolwent VIP, potrwa do 30 czerwca przyszłego roku. Przez okres sześciu miesięcy dwadzieścia pięć par uczeń – mistrz będzie poznawać się, studenci będę mogli zdobywać nowe umiejętności, podejmować wyzwania, by wspólnie z mentorami wypracować model efektywnej współpracy i osiągać wyznaczone na pierwszym spotkaniu cele. To unikatowa szansa dla studentów, by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Z kolei dla mentorów to okazja by w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych słuchaczy uczelni.

Oprac. (sb)