Stypendia dla młodych i wybitnych

05-01-2016

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała stypendia młodym i wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania oraz cieszącym się imponującym dorobkiem twórczym w skali międzynarodowej.

W gronie laureatów znalazło się sześciu naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego: dr hab. Piotr Andrzej Chomczyński  (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny),  dr Marcin Paweł Jasiński (Wydział Chemii), dr Andrzej Krzysztof Kompa (Wydział Filozoficzno-Historyczny), dr Małgorzata Kurzynoga (Wydział Prawa i Administracji), dr Monika Mularska-Kucharek (Wydział Nauk Geograficznych), dr Karol Żakowski (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych).

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców w tym roku rozpatrzono 814 wniosków. W obecnej, dziesiątej już edycji konkursu, pomoc materialną przyznano 255 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywali miesięczne stypendia przez okres do trzech  lat.

 Oprac.: (sb)