Ryzykować trzeba umieć

29-12-2015

W Pałacu Biedermanna 29 października odbyło się kolejne spotkanie uczestników realizowanego przez Uniwersytet Łódzki programu Absolwent VIP. Przystąpiło do niego kilkanaście nowych osób.

Nowa grupa nominowanych Absolwentów VIP z prof. Bogdanem Gregorem, prorektorem UŁ (piąty z lewej)

Fot.: CP UŁ

Za pośrednictwem tego programu uczelnia pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu, które ukończyły studia na UŁ. Poprzez dedykowane inicjatywy oraz spotkania pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju uniwersytetu. Jedną z takich inicjatyw są wykłady eksperckie, podczas których podejmowane są i dyskutowane tematy związane, m.in., z rozwojem uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie

Założenia programu zaprezentował prof. Bogdan Gregor, prorektor UŁ ds. ekonomicznych, który też wręczył nominacje Absolwenta VIP i symboliczne czerwone jabłka mające świadczyć o dobrych owocach wydanych przez uniwersytet.

Otrzymali je: Tomasz Barańczyk jeden z trzech partnerów zarządzających  w PwC Polska, odpowiedzialny za dział  doradztwa prawno-podatkowego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji; dr Edyta Bielak-Jomaa – generalny inspektor ochrony danych osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji adiunkt w Katedrze Prawa Pracy; dr Małgorzata Brzezińska – konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Łodzi, prezes Instytutu Nowych Technologii, absolwentka trzech kierunków na UŁ: historii, anglistyki i zarządzania; Bartłomiej Cyganek – dyrektor HR Amcor Rentsch Polska, absolwent Wydziału Zarządzania; Andrzej Furman – właściciel Fabryki Leków Aflofarm (lidera na polskim rynku suplementów diety i leków bez recepty), absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego; Dariusz Krzewina –  członek zarządu PZU SA, odpowiada za ubezpieczenia grupowe, zdrowotne, administrację i Sieć Grupy PZU, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego; Mikołaj Ługowski – dyrektor zarządzający Nordea Operations Centre w Polsce, absolwent Wydziału Zarządzania; Violetta Małek – dyrektor działu usług doradczych w KPMG Polska (Management Consulting), wcześniej sprawowała funkcję szefa generalnego w firmie McCormick  i zbudowała Centrum Usług Wspólnych dla Regionu Europa, Daleki Wschód i Afryka, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego; dr Jarosław Neneman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego; Piotr Płoszajski –  profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca i prelegent na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych, dyrektor generalny PAN (1994-98),konsultant i wykładowca (w takich korporacjach jak: Samsung, HP, MasterCard, Microsoft, Orange, T-Mobile, Oracle, P&G, McKinsey, L’Oreal), absolwent Wydziału Zarządzania;  Joanna Podolska-Płocka – dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, absolwentka filologii polskiej i teatrologii; Jarosław Sobczyk – dyrektor personalny i członek Zarządu Jeronimo Martins Polska SA, wcześniej członek Zarządu Mars Polska i Masterfoods Polska, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego; Jakub Zabłocki – założyciel X-Open Hub Ltd., prezes i jeden z twórców X-Trade Brokers Domu Maklerskiego, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego; Tomasz Zadroga – członek Zarządu Polkomtel  Sp. z o.o., były prezes PGE (2008-2011), absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Wykład ekspercki nt. Ryzykować trzeba umieć wygłosił, wspomniany już J. Zabłocki, jeden z najmłodszych polskich milionerów, dwudziesty szósty w rankingu stu najbogatszych Polaków magazynu Forbes, Podczas wykładu mówił, m.in., o tym jak połączyć pasję z zarabianiem pieniędzy.

Oprac.: (sb)