Odkryj twoje lokalne kino

18-12-2015

Wortal www.tujestkino.lodzkie.pl, przywracający pamięć o lokalnych kinach w  regionie jest wirtualnym archiwum poświęconym historycznym i współczesnym kinom. Powstało ono dzięki zaangażowaniu kulturoznawców z Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Kinooperator obsługujący projektor filmowy w kinie Polonia

Fot.: archiwum projektu Tu jest kino!

Projekt Tu jest kino!, dzięki któremu powstał wspomniany wcześniej wortal, ma przywrócić lokalnym kinom należne im miejsce na kulturalnej mapie regionu, zachęcić mieszkańców województwa łódzkiego do odkrywania historii kin i częstszego odwiedzania ich dzisiaj. Nowoczesne projektory cyfrowe, zmodernizowane sale, gorące hity i dobre europejskie kino, przeglądy i festiwale  są coraz częściej rzeczywistością lokalnego kina. Autorzy projektu chcą więc pokazywać, że filmowe Łódzkie ma się coraz lepiej. Łowicz, Radomsko, Bełchatów, Skierniewice, Kutno są tego najlepszym przykładem.

Łódzkie kino Charlie

Fot.: archiwum projektu Tu jest kino!

Wortal prezentuje materiały archiwalne i współczesne dotyczące kin w regionie. Ich opisy powstawały podczas zajęć Łódź filmowa. Warsztat badawczy prowadzonych przez dr Ewę Ciszewską w semestrze zimowym minionego roku akademickiego na kierunku kulturoznawstwo Uniwersytetu Łódzkiego. Autorami wpisów są także Anna MichalskaPiotr Kulesza z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Na stronie wortalu, obok katalogu i mapy kin, znajdziemy również wywiady z filmowcami i animatorami kultury oraz film Tu jest kino! promujący małe kina działające poza stolicą regionu.

Kino ŁDK mieszczące się w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury

Fot.: archiwum projektu Tu jest kino!

Autorzy projektu zapraszają do uzupełniania strony: dodawania treści, fotografii, nagrań, komentowania zgromadzonych już zasobów. Mają nadzieję stworzyć w ten sposób kinową mapę Łódzkiego.

Projektowi patronują: Marszałek Województwa Łódzkiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Filmoteka Narodowa i Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych.  Partnerami strategicznymi są: Muzeum Kinematografii w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Regionalna Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego. Patronat medialny sprawują: TVP Łódź, Radio Łódź i Dziennik Łódzki, magazyn Kalejdoskop, portale: Regionkultury.pl i Kalejdoskop Kulturalny Reymont.

Oprac.: Barbara Fronczkowska