Wśród najlepszych

17-12-2015

Uniwersytet Łódzki  znalazł się na dziewiątym miejscu wśród polskich uczelni, które uplasowały się w pierwszej setce szkół wyższych w QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia obejmującego rynki wschodzące Europy oraz Azji Centralnej.

W pierwszej setce – poza UŁ, jeśli chodzi o polskie szkoły wyższe – znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski oraz Politechnika Krakowska.

Metodologia rankingu – w zamyśle jego twórców – miała za zadanie odzwierciedlenie priorytetów oraz wyzwań stojących przed krajami wspomnianych wcześniej obszarów. Przy jego tworzeniu brano pod uwagę, m.in., takie wskaźniki jak liczba cytowań prac naukowych czy też umiędzynarodowienie uczelni.

Oprac.: (sb)