Polska szóstka w światowym rankingu

30-12-2015

W gronie sześciu polskich szkół wyższych uwzględnionych światowym rankingu QS University Rankings 2015/16 Uniwersytet Łódzki.

Na miejscu pierwszym sklasyfikowany został Massachusetts Institute of Technology (MIT). Spośród uczelni z Polski Uniwersytet Warszawski zajął 344 miejsce, Uniwersytet Jagielloński zlokalizowany został w przedziale 411-420, Politechnika Warszawska (przedział 651-700), Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski ex aequo uzyskały miejsce + 701.

W zamyśle autorów rankingu metodologia QS University Rankings 2015/16 ma za zadanie ułatwić kandydatom na studia porównanie czołowych uczelni wyższych z różnych krajów. Przy jego tworzeniu brano pod uwagę, m.in., takie wskaźniki jak: liczba cytowań prac naukowych czy też umiędzynarodowienie uczelni.

Oprac.: (sb)