Prestiżowa nagroda dla łódzkiego naukowca

20-12-2015

Książka Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego pt. System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie autorstwa Andrzeja Dubickiego, z Zakładu Teorii Polityki i Państwa UŁ została uhonorowana główną Nagrodą im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka.

Ukoronowana nagrodą praca łódzkiego naukowca dotyczy funkcjonowania systemu partyjnego w Rumunii w okresie monarchii, czyli w latach 1866–1947 i stanowi, jak dotąd, najszerszą monograficzną panoramę tego okresu. Autor odnosi się nie tylko do faktów historycznych, ale również do tła politycznego i socjologicznego Rumunii.

Przypomnijmy, że jest to już drugie prestiżowe wyróżnienie przyznane  ostatnio publikacji Wydawnictwa UŁ. W listopadzie książka Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego otrzymała tegoroczną Nagrodę KLIO w kategorii edytorskiej.

Wśród siedmiu prac nominowanych do Nagrody im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka znalazła się także inna publikacja Wydawnictwa UŁ, Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, autorstwa Sławomira M. Nowinowskiego.

Przewodniczącym czternastoosobowej kapituły nagrody, składającej się z wybitnych polskich historyków, jest prof. dr hab. Michał Pułaski.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 11 grudnia w Krakowie.


Wspomniana nagroda została ustanowiona w roku 2001 przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta jedyna nagroda historyczna stolicy Małopolski przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich lub zagranicznych autorów zajmujących się dziejami narodów Europy Środkowowschodniej XIX i XX wieku oraz ich relacji z Polską. Patroni nagrody byli znakomitymi znawcami i badaczami tego regionu. Odbywający się cyklicznie konkurs obejmuje publikacje, które ukazały się w ostatnich trzech latach.

Oprac.: (sb)