Historycy obradowali w Łodzi

18-12-2015

Ogólnokrajowe Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego 19 września obradowało w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego.

  Uczestniczyło w nim blisko trzystu członków PTH z całego kraju, którzy wybrali nowe władze towarzystwa na kadencję 2015–2018. Na nowego prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego wybrany został prof. Krzysztof Mikulski z Zakładu Historii Gospodarczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do ZG PTH weszli, m.in., reprezentanci  oddziału łódzkiego towarzystwa: prof. Jan Szymczak (ustępujący prezes ZG PTH) oraz prof. Jolanta Daszyńska z Katedry Historii Nowożytnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Członkowie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zostali także wybrani do innych organów władz statutowych PTH: sądu koleżeńskiego I instancji (prof. Aleksander Bołdyrew i prof. Jarosław Kita), sądu koleżeńskiego II instancji (dr Jan Chańko i prof. Krzysztof Lesiakowski) oraz głównej komisji rewizyjnej (dr Tomasz Pietras).


Polskie Towarzystwo Historyczne jest organizacją skupiającą historyków akademickich, nauczycieli historii szkolnictwa wszystkich szczebli, archiwistów, publicystów historycznych i amatorów pasjonatów historii. Łódzki Oddział PTH to

drugi, co do liczebności, oddział w Polsce. Działa od roku 1927. Obecnie prezesem jego zarządu jest, wspomniana  już, prof. Jolanta Daszyńska z UŁ.

Oprac.: (sb)