Pół wieku po doktoracie

18-12-2015

W Pałacu Biedermanna ostatnio odbyły się dwa uroczyste posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołane z okazji odnowienia doktoratów sześciorgu naukowcom naszej uczelni.

Profesor Zofia Mikołajczyk odbiera odnowiony dyplom doktorski z rąk prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ

Fot.: Justyna Kowalewska

  W ten sposób 26 listopada uhonorowani zostali:  prof. Wanda Nowakowska, historyk sztuki z Wydziału Filozoficzno-Historycznego; prof. Adela Styczyńska, anglistka z Wydziału Filologicznego (w imieniu jubilatki, będącej w złym stanie zdrowia, jej odnowiony dyplom doktorski odebrała prof. Irena Janicka-Świderska) oraz prof. Jacek Kolbuszewski, wybitny znawcy literatury i kultury tatrzańskiej, związany z uniwersytetami Łódzkim i Wrocławskim.

Z kolei 27 listopada uroczyście odnowiono doktoraty: prof.  Zofii Mikołajczyk z Katedry Zarządzania, prof. Tadeuszowi  Penczakowi, twórcy łódzkiej ichtiologicznej szkoły ekologii z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz prof. Zygfrydowi  Rymaszewskiemu z Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa.

Sylwetki naukowe wszystkich profesorów uhonorowanych odnowionym  doktoratem publikujemy w dalszej części numeru.


Przypomnijmy, że 27 marca 2000 r. Senat UŁ pragnąc docenić i wyróżnić osoby, które uzyskały stopień doktora na Uniwersytecie Łódzkim przed pięćdziesięcioma laty i w sposób szczególny zasłużyły się dla nauki lub kultury polskiej, ustanowił zwyczaj uroczystego odnawiania tego stopnia w półwiecze jego nadania.

  Odnowienie doktoratu obronionego na Uniwersytecie Łódzkim porównywalne jest z nadaniem doktoratu honorowego, przyznawanego zasłużonym osobom, które uzyskały stopień doktora poza UŁ. 

 Oprac.: (sb)