Nagroda Klio

20-12-2015

Książka Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała 26 listopada tegoroczną Nagrodę KLIO w kategorii edytorskiej. Została ona wręczona podczas XXIV Targów Książki Historycznej, organizowanych tradycyjnie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Warto wspomnieć, że na tle innych wydawnictw źródłowych powstałych w gettach okupowanej Polski Encyklopedia… ma wyjątkowy charakter. Jej autorzy, pracownicy wydziału archiwum w łódzkim getcie, podjęli się przygotowania – z myślą o przyszłych badaczach – materiałów dotyczących najistotniejszych z ich punktu widzenia; osób, pojęć, zjawisk czy instytucji. Uwzględnili nawet ewolucję języka, zwracając uwagę na zmieniające się w warunkach getta znaczenia słów i wyrażeń, zawężone do problematyki wyżywienia i pracy.

Po wojnie karty Encyklopedii… uległy rozproszeniu w kilku archiwach  polskich  i zagranicznych. Omawiana tu książka WUŁ  jest pierwszą edycją gromadzącą całość zachowanego źródła.

Publikacja została przygotowana przez Krystynę Radziszewską, Ewę Wiatr, Adama Sitarka, Jacka WalickiegoMonikę Polit, przy współpracy Piotra Zawilskiego. Stanowi rezultat wspólnej pracy Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowego w Łodzi, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Centrum Badań Żydowskich UŁ.


Nagroda Klio jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród nobilitujących prace historyczne. Od roku 1966 przyznaje ją Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. W ten sposób honoruje się wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz wyróżnia wydawców literatury historycznej.

Oprac.: (sb)