Nagroda Polityki 2015

31-12-2015

W konkursie redakcji Polityki na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii PRL laureatką nagrody głównej 2015 została Anna Wiśniewska-Grabarczyk. Przyznano ją za pracę »Czytelnik« ocenzurowany. Literatura w paratekstach – recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu (na materiale GUKPPiW z 1950 roku), napisaną pod kierunkiem dr hab. Marzeny Woźniak-Łabieniec, a obronioną w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ponadto przyznane zostały dwa wyróżnienia, które otrzymali: Robert Dudziński  za  pracę Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej w latach 1965–1989 (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Jakub Szumski za pracę Rozliczenia z ekipą Edwarda Gierka (wrzesień 1980 – grudzień 1981) Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Według przewodniczącego jury konkursowego praca, która zdobyła główną nagrodę, łączy w sobie perspektywę ogólną, kontekstową, ukazującą procesy i zjawiska uniwersalne dla polskiego stalinizmu, ideologiczne jak i praktyczne, również te konkretne, osobne i jednostkowe. Dzięki wykorzystaniu materiałów archiwalnych autorka wniknęła w pracę cenzorską, pokazała jak – według trafnego określenia – groza mieszała się tam z groteską, jak to wyglądało na co dzień.

W ocenie kapituły nagrody poziom znakomitej większości zgłoszonych prac był bardzo wysoki. Zwracała uwagę także ich olbrzymia różnorodność tematyczna i metodologiczna przedstawionych; znalazły się wśród nich klasyczne monografie historiograficzne czy krytyczno-literackie, ale też rozprawy o charakterze interdyscyplinarnym, wykorzystujące źródła i przekazy rzadko wcześniej cytowane, poszukujące oryginalnych punktów widzenia. Co cenne, nie były to wyłącznie prace bronione na wydziałach historycznych, znalazły się wśród nich również przygotowane na polonistyce, politologii, socjologii, prawie.


Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii PRL redakcja „Polityki” ogłosiła rok temu. Jej patronem został Mieczysław F. Rakowski, wieloletni redaktor naczelny tygodnika, polityk, autor wielu książek, m.in., wielotomowego „Dziennika politycznego”. Powołano też kapitułę nagrody, w skład której weszli: dr Barbara Klich-Kluczewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorowie Marcin Kula z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwaj członkowie redakcji –  Marian Turski i Wiesław Władyka jako przewodniczący.

Do kolejnej edycji nagrody redakcja „Polityki” zaprasza tegorocznych i przyszłorocznych magistrów, zajmujących się epoką PRL.

 Oprac.: (sb)