Laureat Diamentowego Granta

17-12-2015

W gronie laureatów czwartej edycji programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego Diamentowy Grant znalazł się Michał Szymański, student archeologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagrodzony w resortowym konkursie słuchacz UŁ będzie realizował projekt badawczy Ratusz i rynek w przestrzeni miast Prowincji Wielkopolskiej w świetle badań archeologicznych. Jego opiekunem naukowym jest prof. Anna Marciniak-Kajzer, kierownik Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.


Laureatami „Diamentowego Granta” stają się studenci, którzy już osiągnęli sukcesy na uczelniach, mają na swym koncie liczne nagrody, stypendia; są autorami pierwszych publikacji naukowych oraz działają w kołach naukowych i stowarzyszeniach. Laureaci konkursu otrzymują nawet do dwustu tysięcy złotych na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem badań, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2,5 tys. zł. Poza tym laureaci zyskują możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

W tym roku finansowanie otrzyma siedemdziesiąt osiem projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów polskich uczelni i instytutach PAN. Wyróżnieni młodzi badacze reprezentują trzy obszary nauk: humanistyczne i społeczne, przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i techniczne. Studenci otrzymają na realizację swoich projektów ponad czternaście milionów  złotych.   Pierwsze „Diamentowe Granty” studenci otrzymali w roku 2012. Od tego czasu dzięki nim 353 wybitnych studentek i studentów może realizować swe naukowe plany i zamierzenia. Od początku programu państwo wsparło rozwój karier młodych naukowców kwotą 63,3 mln zł.

Oprac.: (sb)