Najlepsi z najlepszych

17-12-2015

Wybitni polscy nauczyciele akademiccy uhonorowani zostali nagrodami ministra nauki i szkolnictwa wyższego.  Uroczysta gala z tej okazji odbyła się 11 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Nagrodę za osiągnięcia naukowe II stopnia otrzymała, m.in., dr Justyna Dominikowska z Uniwersytetu Łódzkiego – za prace badawcze będące podstawą do przygotowania rozprawy doktorskiej nt. Zastosowanie metod chemii obliczeniowej do analizy stopnia delokalizacji elektronów  w wybranych cząsteczkach związków organicznych i metaloorganicznych

Laureaci odebrali statuetki nagród z rąk prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej,  minister nauki i szkolnictwa wyższego. Docenieni zostali badacze najwybitniejsi w swoich dyscyplinach, odkrywcy nowych technologii, autorzy istotnych teorii i dzieł naukowych.

– To wyróżnienie za osiągnięcia na różnych polach działalności akademickiej i naukowej. Naukowcy w swojej karierze zawodowej spełniają bowiem różne role i poświęcają się różnym celom – powiedziała, m.in., podczas gali minister. – Są przede wszystkim nauczycielami akademickimi i mentorami, uczonymi, którzy szukają odpowiedzi na pytania o otaczający nas świat i objaśniają różne zjawiska, pracują nad wdrażaniem wynalazków, zarządzają uczelniami i są organizatorami życia naukowego. Wreszcie, co staje się coraz ważniejsze, upowszechniają wiedzę  –  dodała prof. L. Kolarska-Bobińska.


  Nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne.

  Kandydatów do nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Oprac.: (sb)