Bliżej państw azjatyckich

17-12-2015

Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego właśnie rozpoczął pracę. Jak już informowaliśmy na łamach Kroniki placówka ta powstała z inicjatywy UŁ przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Urzędu Miasta Łodzi.

Ośrodek ma pełnić funkcję konsultacyjną i doradczą. Podstawowym jego celem jest stworzenie zaplecza merytorycznego dla działań władz samorządowych, centralnych oraz polskich przedsiębiorstw rozwijających kontakty biznesowe z Azją lub też aspirujących do rozwoju tego rodzaju kontaktów. Będzie też wskazywać obszary współpracy z krajami azjatyckimi poprzez udział w debacie publicznej na poziomie ogólnopolskim i europejskim oraz budować zrozumienie społeczne dla rozwoju kontaktów z państwami regionu Azji Wschodniej.

Kierownikiem ośrodka został prof. Dominik Mierzejewski z Zakładu Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Mottem placówki jest hasło: Think Local, Think Asia, Think Global, czyli myśl lokalnie, myśl azjatycko, myśl globalnie.

– To jest interdyscyplinarna jednostka skupiająca pracowników naukowo-dydaktycznych UŁ, jednostek naukowo-dydaktycznych w kraju i poza jego granicami, a także praktyków biznesu i polityki, których zainteresowania badawcze i doświadczenia skupiają się na państwach regionu Azji Wschodniej. Pierwsze projekty, które ośrodek zrealizuje, to raporty Łódź i region łódzki w chińskich mediach oraz Łódź i region łódzki w japońskich mediach – poinformował szef ośrodka.

Jego powołanie jest odpowiedzią na potrzebę czynnego uczestniczenia przez Polskę w kształtowaniu polityki Unii Europejskie wobec państw azjatyckich. Niebagatelną rolę odgrywa również monitorowanie procesów zachodzących w regionie Azji Wschodniej, ze względu na rosnącą rolę gospodarcza i polityczną takich państw, jak Chiny oraz zwiększającą się liczbę kontaktów z Japonią, Koreą Południową oraz krajami Azji Południowowschodniej.

Ośrodek będzie działać zasadzie partnerstwa krajowego i zagranicznego. Wśród docelowych jego partnerów wymienia się takie organizacje jak: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Institute for Asian Studies w Bratysławie, CEE Center for Asian Studies w Budapeszcie oraz Japan Business Council in Europe.

 Oprac.: (sb)