Najlepszy Podręcznik Akademicki 2014

19-12-2015

Nagrody  Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w XVI edycji cyklicznego Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki wydany w roku 2014.

I nagroda  

Profesor dr hab. Krzysztof Kożuchowski  (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) - za podręcznik pt. Meteorologia i klimatologia dla studentów leśnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

II nagroda   

Zespół w składzie: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, mgr Edyta Łaszkiewicz, mgr Renata Stańczyk (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny),  mgr Emilia Mordanka (spoza UŁ) – za podręcznik pt. Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014.