Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku 2014

20-12-2015

Nagrody indywidualne I stopnia

Profesor  dr hab. Zbigniew Anusik, dr Bogdan Buczkowski, prof. dr hab. Tomasz Domański, prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski, prof. dr hab. Stanisław Goldstein, prof. dr hab. Bogdan Gregor, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny, prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Izydorczyk, dr Tomasz B. Kalinowski, dr Tomasz Kłos, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Koboje prof. dr hab. Tadeusz Krasiński, prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. dr hab. Eliza Małek, prof. dr hab. Tadeusz Marszał, prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, dr Elżbieta Papińska, prof. dr hab. Ryszard Pawlak, prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. dr hab. Wiesław Puś, prof. dr hab. Zbigniew Rau, dr Wojciech Robaczyński, prof. dr hab. Antoni Różalski, dr Joanna Sosnowska, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja, prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta, prof. dr hab. Bogdan Suchecki, prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz, dr Aneta Tomaszewska, prof. nadzw. dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk,  prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska, prof. dr hab. Ewa Walińska, prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. nadzw. dr hab. Anita Wolaniuk, prof. dr hab. Zofia Wysokińska, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Nagrody indywidualne II stopnia

Magister Andrzej Doniecki, dr Katarzyna Januszkiewicz, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. dr hab. Aneta Koceva-Chyła, prof. nadzw. dr  hab. Jadwiga Konieczna, mgr Bożena Krawczyk, prof. dr hab. Grzegorz Malinowski, prof. dr hab. Barbara Olaszek, mgr Leszek Piąstka, prof. dr hab. Henryk Piekarski, prof. dr hab. Wiesław Pusz, dr Magdalena Ratalewska, dr Anna Wrona-Piotrowicz, prof. dr hab. Anna Wyrozumska, dr Ewelina Zarzycka.  

Nagrody indywidualne III stopnia

Magister Piotr Antoniak, mgr Mariola Augustyniak, mgr Wojciech Bachliński, mgr Dorota Bartnik, dr Paweł Dańczak, dr Małgorzata Domagała, dr Jacek Gad, mgr Iwona Gosztowt, mgr Piotr Jaworowicz, mgr Martyna Justyńska, dr Magdalena Kalińska-Kula, mgr Elżbieta Karwacka, prof. dr hab. Maria Koter-Michalak, prof. dr hab. Andrzej Kruk, mgr Małgorzata Krzanowska, prof. dr hab. Ryszard Ligowski, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska, mgr Anna Majewska-Owczarek, mgr Tomasz Piestrzyński, dr Krzysztof  Prawicki, mgr Aneta Romańska-Szeląg,  dr Dagmara Skupień, mgr Błażej Socha, mgr Roman Tarnowski, prof. dr hab. Katarzyna Woźniak

Nagroda  zespołowa I stopnia

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny, prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Celichowski, dr hab. Ireneusz Piwoński, dr Andrzej Leniart, dr Tadeusz Błaszczyk

Nagrody zespołowe II stopnia

Zespół w składzie: prof. dr hab. Jacek Piekarski, prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, dr Ewa Cyrańska, dr Bohdan Cyrański, mgr Beata Adamczyk (spoza UŁ). 

Zespół w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Klusek, prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Wiatrowski, dr Paweł Kowalczyk, dr Witold Kozłowski

Zespół w składzie: mgr Maria Szczepanik, mgr Jolanta Miśkiewicz, mgr Anna Tranda, mgr Iwona Janasz, mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

Zespół w składzie: mgr Krystyna Krzemińska, mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman, mgr Dariusz Gwis, mgr Anna Krymarys.